Ansambli Hortus Musicus kunstiline juht on Eesti üks tippmuusikuid Andres Mustonen. Mustonen oli ja on ka praegu Hortus Musicuse palgal, kuid seda vaid ansambli kunstilise juhina. Dirigeerimine tema tööülesannete hulka ei kuulu.

Kui Eesti kontserdi kaudu siiski toimus mõni üritus, kus Mustonen dirigeeris, oli see tema tööväline ülesanne, mille eest maksti lisatasu. Mustoneni esindas selles küsimuses agentuur OÜ ERP, kes Mustoneni nimel lepingu sõlmis, raha Eesti Kontserdilt sisse nõudis ja ise Mustonenile tasu maksis.

OÜ ERP korraldas ka kontserte ja Eesti Kontsert tellis neilt nii-öelda allhanke korras kontsertide korraldamisega seonduvaid teenuseid. Just selle ettevõtte ja ettevõttega seotud MTÜ-dega seoses on Eesti Kontserdil palju segadust. Sealjuures märkisid kontrolli läbi viinud audiitorid, et iseenesesest oli Eesti Kontserdi poolt lepingutele üldjuhul alla kirjutatud, nii et OÜ ERP-d otseselt süüdistada ei saa.

Auditi käigus tuli välja, et lepingutes, mis Eesti Kontsert on OÜ ERP-ga kontsertide korraldamiseks või Mustoneni dirigenditööle palkamiseks sõlminud, ei ole alati selgelt kirjas, kui palju nende ürituste eest Eesti Kontsert maksma peab, samuti pole selgelt välja toodud, kuidas tasu arvutada. Selliseid lepinguid oli sõlmitud ligi 185 000 euro ulatuses. Audiitorid leidsid neid dokumente uurides, et võimatu on anda hinnangut selle osas, kui suurt kahju on Eesti Kontsert seetõttu kandnud.

OÜ ERP-lt on Hortus Musicuse kaudu tellitud ka lennupileteid. Sealjuures on OÜ ERP nõudnud sisse summasid, mis on märksa suuremad, kui tegelikud lennukipiletitele kulunud summad. Kui Eesti Kontsert oli summad OÜ ERP-le välja maksnud, tuli auditist välja, et OÜ ERP kandis ülejäägi, mis tegelikust piletimüügist üle jäi, eraisikute kontodele. Audiitorid avastasid kolm sellist juhtu, kuid audiitorite meelest on alust arvata, et neid sündmuseid on tegelikult rohkem.

Nende juhtude põhjal arvutasid audiitorid välja, kui suure protsendi OÜ ERP on Eesti Kontserdilt kõigilt nende jaoks ostetud lennukipiletitelt enam sisse nõudnud. See summa ulatus ligi 22 500 euroni. OÜ ERP, mis Eesti Kontserdile liiga suures summas arveid oli esitanud, keeldus eraettevõttena Eesti Kontserdi auditis osalemast ja omapoolseid dokumente esitamast.

Auditi ajal leidsid aset kahtlased vahejuhtumid

Lisaks sellele tuli auditist välja, et Hortus Musicuse paberimajanduses valitses suur segadus. Puudu on lepinguid, 2013. aasta käskkirjad, mille alusel inimesi välislähetustesse saadeti, samuti selle aasta tööarvestustabelid. Ebaselged on säilinud tööarvestustabelite andmed. Ka läbi viidud üritused lisas Eesti Konsterdi administraator Laine Lillepruun kavadesse tihti jupp aega pärast kontserdi toimumist.

Kahjude väljaselgitamine on audiitorite jaoks olnud keeruline, sest 2016. aasta lõpus kustutati öösel Eesti Konserdi administraatori Laine Lillepruuni arvutist kõik failid. Paar tundi enne seda oldi hilisõhtusel ajal pärast tööd tema uksekoodiga käidud mõneks tunniks kontoriruumides. Asutuse IT-süsteeme haldava ettevõte kommenteeris, et väike võimalus on ka, et tegemist on harvaesineva tehnilise rikkega.

Kontrolli läbi viinud audiitorid märkisid ka, et ansambli asjaajamises selguse saamist raskendas ka Mustonen ise, kes pingutas selle nimel, et audiitoritel ansambli liikmetega vestelda ei õnnestuks: alguses nõudis ta, et kogu suhtlus käiks läbi tema ja kui adiitorid said muusikute telefoninumbrid otse Eesti kontserdist, nõudis Mustonen, et saaks samuti kohal olla, kui muusikutega vesteldakse. Lisaks nõudis ta, et kõik küsimused saadetaks talle ette.

Audiitorid matkisid ka kontserdi tellijaid ja võtsid Hortus Musicusega ühendust. Neid paluti suhelda otse Andres Mustoneniga ja telefoni teel. Kui end tellijatena esitelnud audiitorid palusid siiski suhtlust e-posti teel, liikus suhtlus Mustoneni isiklikule aadressile: Mustonen pakkus sularahas ilma arveta makstes hinnaks 6000, kui aga klendid soovivad arvet, lisandunuks hinnale 15 protsenti.

Isiklikke e-posti aadresse kasutasid muu seas Mustonen ja Eesti Kontserdi administraator Laine Lillepruun, kes Hortus Musicuse asjadega tegeles, ka teistes olukordades, kus asjaajamise õiguspärasus tundus audiitoritele kahtlane.

Audiitorid kahtlustasid ka kelmust tööaja arvestamisel. Selles osas pöördus Eesti kontsert ka prokuratuuri, kuid ERR-i uudisteportaali andmeil ei võtnud prokuratuur asja menetlusse.

Millised on tagajärjed?

Nii pärast auditi valmimist 2016. aastal kui ka juba varem astus Eesti Kontsert samme sarnaste olukordade tekkimise vältimiseks. Karmistunud on töölähetuste vormistamise kord, täiustatud või täiesti uued on töökorraldusreeglid, ostukviitungite ja -arvete kontroll, hankekord, ametijuhendid, lepingute sõmimise ja vormistamise kord. Auditid viidi läbi Pärnu, Jõhvi ja Vanemusie kontserdimajas. Muutnud on lennukipiletite tellimise korda ja piletid tellitakse nüüd riigihanke võitnud reisibüroodelt CWT Estonia, Baltic Tours ja Wris.

OÜ ERP ja selle omanike Peeter Vähi ja Tiina Jokineniga lõpetas Eesti kontsert koostöö, kuna ei pea neid usaldusväärseteks partneriteks.

Andres Mustonen ei soovinud teemat kommenteerida, aga rahvusringhäälingu uudisteportaal on kirjutanud, et tähtajatu tööleping temaga on lõpetatud ja sõlmitud on tähtajaline leping. Lisaks on Mustonen ERR-i andmeil dirigendina tasuta kontserte andes kompenseerinud Eesti Kontserdile mingi summa, mida riigi sihtasutus Eesti Kontsert ega Andres Mustonen ei nõustu avalikustama.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid