Kui seni toetas Lastefond lapsi 18. eluaasta lõpuni, siis nüüd otsustas nõukogu jätkata seda kuni 21. eluaasta lõpuni.

Otsus puudutab kõiki neid raskelt haigeid lapsi ja nende peresid, keda Lastefond hetkel pidevalt toetab ja kelle toetamine muidu vanusepiiri täitumisega oleks lõppenud.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein selgitab, et kuna erivajadustega last kasvatavate peredega suhtlemine on ilmestanud, et täisealisus ühtegi probleemi sotsiaalvaldkonnas ära ei lahenda ning pere elu lapse vanusest sõltuvalt kergemaks ei lähe, pigem vastupidi, siis võttis nõukogu vastu otsuse, et fond on valmis peresid toetama kolm aastat kauem.

“Olen Lastefondis töötatud aja jooksul kogenud, kuidas perede jaoks on äärmiselt problemaatiline aeg, mil kõik toetuspooled korraga ära kaovad - kui Lastefond enam toetada ei saa ning ka riiklikult toetatakse pere oluliselt vähem,” räägib ta ning avaldab lootust, et raskelt haiget last kasvatavatele peredele on otsusest suurt abi.

Lastefond on tegutsemisajal toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid ligi nelja ja poole miljoni euroga.

Fondi põhifookusi on kuludokumentide alusel hüvitada raske või haruldase haigusega laste ravikulutusi, mida haigekassa või sotsiaalkindlustusamet ei kas üldse või mitte täies ulatuses.

Et ka riiklike institutsioonide töötajad saaksid ulatada oma abikäe Eesti laste ravitingimuste jätkuvaks parandamiseks, on käesoleva nädala lõpuni Lastefondi sünnipäeva puhul paigutatud Tallinnas ja Tartus valitud riigiasutustesse annetuspurgid.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone.

See on alates 2000. a annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi nelja ja poole miljoni euroga.

Lastefondi vahendusel saab haigeid lapsi aidata, hakates püsiannetajaks. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.