„Ränne on globaalne väljakutse ning peame püüdlema selles suunas, et me suudaksime rahvusvahelist rännet võimalikult hästi kontrollida,“ sõnas välisminister Mikser. „Euroopa Liit tervikuna on alates rändekriisi puhkemisest teinud palju, et otsida ühiseid lahedusi, kuid globaalsel tasandil on veel palju tööd ees. ÜRO poolt väljatöötatud globaalses ränderaamistikus kokkuleppimine on selge samm õiges suunas,“ kinnitas ta.

„Meie kõigi huvides on see, kui rände lähte-, transiit- ja sihtriigid lepivad kokku ühistes põhimõtetes ja arusaamades rahvusvahelise rände haldamisel, et see oleks turvaline, korrapärane ja reeglitel põhinev,“ rõhutas välisminister. „Eestile on oluline, et tänu raamistikule saame paremini motiveerida lähteriike võtma senisest suuremat vastutust rändeväljakutsetega tegelemisel ning tegema koostööd ka tagasipöördumise küsimuses,“ lisas Mikser.

„Ühtlasi soovin anda Riigikogu väliskomisjonile kindluse, et ränderaamistik ei kohusta meid muutma mitte ühtegi Eesti Vabariigi seadust,“ sõnas välisminister Mikser. „Globaalne ränderaamistik ei ole riikide jaoks juriidiliselt siduv dokument ning uusi juriidiliselt siduvaid rahvusvahelisi õigusi ega kohustusi selle raamistikuga ei looda,“ ütles ta.

Välisministeerium esitas Eesti seisukohtade eelnõu valitsusele ning 22. märtsil kiideti heaks välisministri esitatud seisukohad ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta. Välisminister tutvustas seisukohti riigikogu väliskomisjonile 13. märtsil ja komisjon võttis seisukohad tol korral konsensuslikult teadmiseks, vastuväiteid polnud isegi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindajal Henn Põlluaasal.

Kõnealust väliskomisjoni istungit juhatas aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ja kohal olid Andres Herkel, Anne Sulling, Barbi Pilvre, Henn Põlluaas ning Maire Aunaste. Puudusid esimees Marko Mihkelson ja liikmed Eerik-Niiles Kross, Oudekki Loone ning Vladimir Velman.

Märtsikuist istungit juhatanud Pentus-Rosimannus tõi protokolli kohaselt globaalse pagulasraamistiku Eesti seisukohtade ettepanekute kohta komisjoniga informatsiooni jagamise ka eraldi positiivsena välja.

Välisministril on kavas taaskord arutada seda küsimust valitsusega alanud nädala neljapäeval.