Riigihalduse minister Janek Mäggi kinnitab pressiteate vahendusel, et n Keskerakonna eesmärk on tuua riik kodanikule võimalikult lähedale. "Selleks on käivitatud riigimajade projekt suuremates maakonnakeskustes, kuhu koondatakse mitmed riigiasutused ja kodanikele vajalikud teenused,"
sõnatakse teates.

"Oleme aastateks 2018-2022 eraldanud 27 miljonit eurot, et valmiksid uue sisulahendusega riigimajad. Esimene uue kontseptsiooniga maja tuleb Viljandisse, projekteerimist ootavad riigimajad Pärnus, Tartus, Valgas, Raplas ja Jõgeval," rääkis minister Janek Mäggi. "Nii saame vähendada avaliku sektori sisest bürokraatiat ja hoida kokku kulusid. Kaasates omavalitsusi ja tõstes nende tulubaasi paari aastaga 185 miljoni euro võrra, peaks inimeste ja ettevõtete halduskoormus oluliselt vähenema."

Keskerakonna juhitud valitsus on otsustanud, et tahab Tallinnast välja viia üle 1000 riigipalgalise töökoha. Juba 2018. aasta lõpuks lubatakse välja viia üle 700 töökoha.

Minister näeb võimalust tulevikus maakonnakeskustesse liigutada terveid riiklikke allasutusi ja ameteid. "Maakonnavisiitide käigus olen näinud, et väikelinnades on haritud inimesi, noori, kes jääksid kodukanti, kui oleks piisavalt tööalaseid väljakutseid. Riik teeb analüüsi, kuidas saaks regionaalne areng tuge just riigiasutuste hajutamisest ning kas see aitaks vähemalt osad noored pered tagasi Eestisse," sõnas Janek Mäggi. "Meie poolt pakutav noore pere eluaseme laenu sissemakse garantii võiks olla lisaboonuseks."

Lisaks regionaaltoetuste kasvule on Keskerakonna eestvõttel käivitatud Kagu-Eesti ja Ida-Virumaa programmid, mida rahastatakse vähemalt aastani 2022. Esimene taotlusvoor tööstusinvesteeringutele on juba avatud, sõlmimisel on lepingud ettevõtjate nõustamiseks arengu-, ekspordi- ja tehnoloogia alal. Kaas-rahastatakse spordi- ja kultuuriüritusi.

"Valitsus saab luua ettevõtluseks sobivat keskkonda ja suurendada sellega soovi ettevõtteid luua ning tööhõivet suurendada. Kuid ettevõtlik vaim ja sellest lähtuv tahtmine paremale elujärjele peab ikka kohapealsetes inimestes endis olema," on minister veendunud.

"Keskerakond toetab ettevõtlikke inimesi, kuid ei jäta hätta ka nõrgemaid. Rekonstrueerime lasteaedu ja hooldekodusid, kuulame rahva arvamust ja toetame häid algatusi. Kohalikele omavalitsustele rohkem võimu, raha ja vastutust, keskvalitsus tõhusaks ja tulemuslikuks, see on Keskerakonna riigihalduse idee," sõnas minister Janek Mäggi teate vahendusel.