Nõndaks jääbki üks suursugune teatrimaja näiterõõmust tühjaks juba täna hilisõhtust. NO99 on aga skandaalide kõrval rahvani toonud ka hulga kõrgkultuuri, meeleliigutust, nauditavat näitlejatööd ja meisterlikku lavastamist.

Hea lugeja, kirjuta kommentaariumisse oma helgemaid ja säravamaid, skandaalsemaid ja meelierutavamaid kogemusi ja mälestusi NO99-ga seoses või kirjuta need vihje@delfi.ee!