31. oktoobril avaldas Objektiiv Madissoni artikli pealkirjaga "Esimene Läänt tabanud ajupesukampaania". Madisson kirjutas:

"Argumenteeritult on ümber lükatud nii inimeste hävitamiseks kasutatud gaasikambrite olemasolu kui ka dogma, nagu oleksid natsionaalsotsialistid oma “lõpliku lahenduse” plaani järgi hävitanud kuus miljonit juuti. Kuid holokausti-vale siiski püsib. Püsti hoiab seda hirm, vale ja paljastajate kallal toimunud repressioonid."

Ta jätkas tsitaadiga tundmatu autori kirjatööst: "Juutide maailmavalitsemise aktuaalset tegelikkust võib iga arukas ja mõtlemisjulge inimene tähele panna ka suvalisest ajalehest, lugedes näiteks sellest, kuidas Saksamaa valitsus holokausti-ärimeeste järjekordse šantaaži peale Iisraelile või Ülemaailmsele Sionistlikule Kongressile järjekordsed miljardid üle kannab."

25. oktoobril oli Madisson avaldanud Objektiivis artikli pealkirjaga "Miks ma ei sobi EKRE-sse?" Selles kirjutab ta, et on EKRE jaoks liiga radikaalne. Jutt läheb peatselt jälle juutidele:

"Rahajuutide sigaduste paljastamise ja valeliku, tervele läänemaailmale peale surutud holokaustiajupesu põrmu tallamise eesmärgil rahastasin 2006. aastal New Yorgi sotsiaalteadlase Norman G. Finkelsteini raamatu “Holokaustitööstus: Kes ja kuidas juutide kannatustest kasu lõikab” (mis USA sionistlikes ringkondades tormi esile kutsus!) eesti keelde tõlkimist."

"Muidugi ma ei sooviks, et konservatiivide erakond minu radikaalsete põhimõtete pärast sildistatud saaks. Samas kavatsen ka edaspidi avaldada oma seisukohti tänapäeva välispoliitika kohta, mis alati ei tarvitse konservatiividega ühtida. Lääne demokraatia iluveaks on see, et juudid on teadupoolest väljaspool igasugust kriitikat meile kõigile tuntud ajaloolise sündmuse tõttu."

Objektiivi annab välja SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK), mis on avalikkusele rohkem tuntud kui kooseluseaduse vastase võitluse eestvedaja.

Delfi üritas saada kommentaari Madissoni artiklite kohta Objektiivi peatoimetaja Veiko Vihurilt ja tegevtoimetaja Varro Vooglaiult, aga kumbki ei soovinud omalt poolt selgitada, miks need Madissoni artiklid avaldati ja kuidas lähevad need kokku Objektiivi väärtustega.

Objektiivi kodulehel on eraldi artikkel selle kohta, miks on portaal Objektiiv ellu kutsutud. Selles on üsna pikalt kirjeldatud portaali väärtushinnanguid.

"Portaali tegevus lähtub püüdlusest kajastada ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt, juhindudes konservatiivsetest, traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgist teenida oma maad ja rahvast," seisab tekstis.

"Iseäranis tahame astuda vastu ideoloogilise diktatuuri kehtestamise püüdlustele ning kaitsta inimeste põhilisi õigusi ja vabadusi, ennekõike usu-, sõna- ja veendumuste vabadust. Tahame ka julgustada inimesi mitte maha salgama ja häbenema oma tõekspidamisi ning saavutada seeläbi rahva enesekaitse korras kultuurilise järjepidevuse säilimine. Oleme veendunud, et vabadust hindavat ühiskonda hoiavad toimimas julged, südametunnistusega inimesed, kes ei karda seista oma tõekspidamiste ja väärtuste eest ega lase uue aja ideoloogiatöötajatel endaga manipuleerida."