„Kõik allüksused on saanud hajutuste käigus väärtuslikke kogemusi ja teadmisi. Oleme loonud allüksustele erineva raskusastmega harjutusi, olen oma üksuste väljaõppetasemega rahul ning saan öelda, et kõik allüksused on lahinguvõimelised,“ ütles Scoutspataljoni staabiülem pataljoniülema ülesannetes major Tõnis Metjer.

Harjutuse esimestel päevadel toimusid soomusrühma lahinglaskmised nii kaitses kui pealetungil ning sellele järgnesid kompaniitaseme lahinglaskmised. Harjutusele integreeriti ka erinevaid lahingtoetuse osiseid nagu tankitõrje ning kaudtuleelemendid. Pioneerirühm toetas kompaniid lahingumasina positsioonide ettevalmistamisega ning veetakistuse ületamisel. Samuti toetas Scoutspataljoni soomuskompaniid pealetungil Suurbritannia liitlaste tankiüksus Challenger 2 tulega.

Õppus kulmineerub nädalavahetusel taktikalise harjutusega, mille käigus kaks 1. jalaväebrigaadi alalise valmisolekuga üksust harjutavad koostegusemist brigaadi tegevusraamistikus. Vastase rolli mängivad õppuse lõpufaasis Lätis asuvad Poola ning Slovakkia üksused.

Kokku võtab õppusest osa üle 1100 kaitseväelase Eestist, sealhulgas Tapal teenivad Suurbritannia ja Taani sõdurid, aga ka Läti kaitseväelased ning liitlassõdurid Lätis paiknevast NATO lahingugrupist.

Õppus lõppeb 4.novembri keskpäeval ning seejärel liiguvad 1. jalaväebrigaadi kolonnid kuni kolmapäevani marsruudil Adaži – Ikla – Paikuse – Paide – Tapa tagasi Eestisse.