Eelmise ehk aasta 43. nädala keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 220,3. Nakatunute arvu osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestusid enim kuni 5 aastased lapsed, teatas terviseamet.

Grippi ja gripilaadsete haiguste haigestumuse intensiivsust hinnatakse praegu madalaks, gripiviiruse levikut ei täheldata, registreeritakse üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte. Haigestumine püsib stabiilsena.

Sel nädalal kinnitati üks A-gripiviirus, kuid peamiselt olid haigestumised seotud rino- ja paragripiviirustega.

Haigestumine Euroopa regioonis

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel oli grippi haigestumise intensiivsus madal Euroopa regiooni kõikides riikides. Püsivat gripiviiruse levikut veel ei täheldata, üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhud registreeritakse peaaegu kõikidest riikidest, ka Eestis.

Kindlaima kaitse gripi vastu annab vaktsineerimine

Terviseamet teatab, et praegu on viimane aeg end gripi vastu vaktsineerida. Eriti tõsiselt peaks vaktsineerimisele mõtlema vanemaealised inimesed ja need, kes puutuvad igapäevaselt kokku eakatega või põevad ise kroonilisi haigusi.

Vaktsineerimise kohta saab parimat nõu oma perearstilt või vaktsineerimiskabinettidest.