2016. aasta veebruaris tekkisid Eesti Kontserdil tõrked raamatupidamislikus suhtlemises Peeter Vähile ja Tiina Jokinenile kuuluva ERP OÜ-ga, kes oli neile osutanud teenuseid nii sisseostetavate artistide, kollektiivide kui ka lennupiletite hankimisel ning tekkinud kahtluse kohaselt võis tegu olla finantsdistsipliini, töösisekorra reeglite ja raamatupidamisseaduse rikkumisega, teatab ERR uudisteportaal.

Eesti Kontserdi juhatus tegi ettepaneku tellida audit, et uurida oma kollektiivi Hortus Musicus ja nende kunstilise juhi Andres Mustoneniga seonduvaid lepinguid nii Eestis kui välismaal toimuvateks kontsertideks, kollektiivi töösuhet ERP OÜ-ga ning kuludokumente.

Audiitorfirma Grant Thornton koostas aruande aastate 2013-2016 kohta, et selgitada välja võimalik Eesti Kontserdile tekitatud kahju suurus. Aruanne kannab asutusesisese kasutamise märget ning seda ei ole varem avalikkusele tutvustatud.

Auditis on kirjas, et Hortus Musicuse kunstiline juht Andres Mustonen survestas erikontrolli läbiviimisel audiitoreid ja püüdis takistada muusikutega intervjuude läbiviimist. Nimelt tahtsid audiitorid muusikutelt infot kontsertide korraldamise ja tasustamise kohta, kuid Mustonen keeldus neile muusikute telefoninumbreid andmast, öeldes, et kõiki küsimusi tuleb arutada ainult temaga.

Segadus ilmnes ka seoses festivalidega Klaaspärlimäng ja Orient, mida korraldab ERP. Ehkki Eesti Kontserdi ja ERP suhted on lepingutega kaetud, on nende sisu auditi kohaselt kas vastukäiv või ei kaitse Eesti Kontserdi huve.