Äsja valminud uuringu "Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga" eesmärgiks oli selgitada välja noorte rahulolu noorsootööga, noorsootöös osalemist piiravad tegurid ja võimalused noorsootöö paremaks korraldamiseks. Töö käigus hinnati ka rahulolu muutumist võrreldes 2015. aastaga, mil viidi läbi samalaadne uuring.

Täpsemalt käsitleb uuring neid küsimusi:

  • Kuidas on noored seotud erinevate noorsootöös osalemise võimalustega?
  • Miks noored ei osale noorsootöös?
  • Milline on noorsootöös osalejate sotsiaal-demograafiline taust?
  • Milline on noorte rahulolu noorsootööga konkreetsete noorsootöö valdkondade lõikes?
  • Millised on noorte ja lastevanemate ettepanekud noorsootöö toimivamaks/paremaks muutmiseks?
  • Kuidas on muutunud rahulolu noorsootööga võrreldes 2015. aasta analoogse uuringuga?
  • Millised on lastevanemate ootused noorsootööle, milliseid probleeme nad oma laste noorsootöös osalemises näevad ja kuidas nad iseloomustavad noorsootöö tulemit oma laste jaoks?

Uuringu tutvustuse juhatab sisse haridus- ja teadusminister Mailis Reps, pikema ülevaate annab Tartu Ülikooli teadur Mai Beilmann.Uuringu viis aastatel 2017–2018 läbi Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.