Üks kampaania eestvedajatest, politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitsja Sirle Loigo ütles Delfile, et kampaania eesmärgiks ei ole tegelikult niivõrd doonorluse propageerimine: eelkõige soovitakse inimesi, kes kiirust ületanud on, panna võimalike tagajärgede üle mõtlema.

"Tänavu on liikluses toimunud palju rohkem õnnetusi kui möödunud aastal ja ka liiklussurmasid on võrreldes eelmise aastaga kahekümne võrra rohkem," märkis Loigo. „Pidime midagi mõjusat ette võtma.”

Kampaania võib tekitada küsimuse eetilistest piiridest. Kas see, et politsei viitab olukorras, kus inimesed karistust ootavad, võimalusele oma elundeid loovutada, võiks mõnes kiiruseületajas tekitada tunde, et karistusena ootabki politsei neilt elundidoonoriks hakkamist? Loige sõnul on siiani proovitud olukorda parandada pehmemate vahenditega, aga nii pole soovitud eesmärki saavutatud ja seetõttu võeti kasutusele jõulisema tooniga kampaania.

Kampaania korraldamisest võttis osa ka sotsiaalministeerium. Ministeeriumi tervisevaldkonna nõunik Ingrid Ots-Vaik väitis oma vastuses, et kampaania eesmärk on siiski teadlikkust tõsta ja ärgitada inimesi doonorluse üle mõtlema. Küsimusele, kas ta ei arva, et elundidoonorluse soovitamine võib just politseile vahele jäänud kiiruseületajale mõjuda karistusmeetmena ja teda hoopis sellest eemale peletada, Ots-Vaik ei vastanud. Küll märkis ta, et tervisealase harituse tõstmise sotsiaalkampaaniad on alati oma iseloomult komplitseeritud, kuna mõne inimese arvates ületavad nad hea maitse või moraali piiri.

Esimene elundi siirdamine viidi Eestis läbi juba 1968. aastal ja see oli üks esimesi selliseid operatsioone kogu Euroopas. Kõige esimese elundisiirdamise viisid läbi Ameerika Ühendriikide arstid 1954. aastal. Viimase kümne aasta jooksul on Eesti siirdatud kokku 685 südant, neeru, maksa, pankreast ja kopsu. Ülevaadet, kui palju inimesi end praegu elundidoonorina registreerinud on, ei ole. Nimelt on teada ainult nende inimeste arv, kes elundisiirdamises on teinud mingisuguse otsuse, kas lubava või keelava. Kokku on oma elundite surmajärgset siiramise kohta ühe või teise seisukoha andnud 6624 inimest. Umbes 50 inimest on oma eluajal lähedasele loovutanud ühe neeru.

Vaata videost, kuidas politseinikud liikluseeskirjade rikkujatele šokireklaami teevad!