Vabandus järgneb viis aastat kestnud juurdlusele, mille käigus leiti, et riiklikes asutustes on aastakümnete jooksul kuritarvitamise all kannatanud kümned tuhanded lapsed, vahendab BBC News.

„Täna me lõpuks tunnistame ja astume vastu oma laste kadunud karjetele,” ütles Morrison. „Me peame olema nii alandlikud, et langeme nende ette, kes hüljati, ja anume neilt andestust.”

Eelmise aasta detsembris lõppenud juurdluse käigus kuulati enam kui 8000 ohvri tunnistusi kuritarvitamise kohta kirikutes, koolides ja spordiklubides.

Morrison tunnistas kohati väriseva häälega ohvrite kannatusi ja mõistis hukka institutsioonilised läbikukkumised.

„Miks laste ja vanemate karjeid eirati? Miks oli meie õigussüsteem pime ebaõiglusele? Miks on võtnud tegutsemine nii palju aega?” küsis Morrison.

„Nagu üks kannatanu hiljuti mulle ütles: „See ei olnud välisvaenlane, kes seda meile tegi. Seda tegid austraallased austraallastele, vaenlased meie keskel, vaenlased meie keskel.” Süütuse vaenlased. See juhtus päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse, aastakümnest aastakümnesse, järelejätmatu piin. Kui laps rääkis, teda ei usutud ja kuriteod jätkusid karistamatult. Üks kannatanu ütles mulle, et kui ta rääkis enese kuritarvitamisest õpetajale, sai sellest õpetajast tema järgmine kuritarvitaja: usaldus purustatud, süütus reedetud, võim ja positsioon ärakasutatud õelateks, tumedateks kuritegudeks,” lausus Morrison.

Austraalia opositsiooni liider Bill Shorten ühines vabandusega.

Parlament seisis pärast kõnesid minuti vaikuses.

Paljud kannatanud on kritiseerinud valitsuse reageeringut kuritarvitamise juurdluse tulemustele, eriti riikliku kompensatsiooniskeemi. Ohvritel on õigus taotleda kuni 150 000 Austraalia dollarit.

Morrison ütles, et valitsus on nõustunud juurdluse enamiku soovitustega. Ülejäänud ettepanekuid kaalutakse. Morrisoni sõnul on ta võtnud omale kohuseks asutada riiklik muuseum ohvrite kannatuste mälestuseks.

Juurdluse lõppraportis teatati, et uurijatega võttis ühendust üle 15 000 inimese, kes süüdistasid enam kui 4000 institutsiooni.

Kõige tavalisemad süüdistatavad olid vaimulikud ja kooliõpetajad. Kõige rohkem süüdistati katoliku institutsioone.