Kolmes kuriteoepisoodis mõisteti Janitskin õigeks, vahendab Yle Uutiset.

Kohtu hinnangul oli Janitskin 2014. aastast kuni vähemalt selle aasta jaanuarini MV-lehti ja Uber Uutiste omanik, peatoimetaja ja vastutav toimetaja ning nende väljaannete sisu eest vastutanud isik.

Kohus leidis, et MV-lehtit ja Uber Uutiseid on rakendatud kohatu ja mitmete isikute au haavava materjali avaldamiskohana ning Janitskin on olnud vastutav nende väljaannete tegevuse käigus toime pandud kuritegude eest.

Kohtu hinnangul on Janitskin teinud lõpliku otsuse kogu avaldatud ja levitatud materjali eest sõltumata sellest, kes on materjali algselt kirjutanud.

Tuntud Vene-meelse dotsendi Johan Bäckmani mõistis kohus aastaks tingimisi vangi.

Lisaks sellele mõisteti MV-lehtis tegutsenud naine kolmeks kuuks tingimisi vangi.

Süüdimõistetud peavad maksma kahjutasu ja hüvitist kokku umbes 136 000 eurot.

Kohus leidis, et MV-lehtis on avaldatud arvukalt solvavaid ja rassistlikke kirjutisi. Need on sisaldanud valeinformatsiooni ja halvustavaid vihjeid ning isikute eraellu puutuvaid tundlikke teemasid.

Nende kirjutiste avaldamise taga ei ole kohtu hinnangul olnud sõnavabaduse seisukohalt mingit avalikku huvi ega muud aktsepteeritavat põhjendust. Kirjutised on laimanud ja halvustanud kannatanuid äärmiselt haavaval viisil.

Tegemist on olnud nii olulise auhaavamisega, et sõnavabadusse sekkumine on olnud kohtu hinnangul õigustatud.

Kohus leidis, et tegevuse motiiv oli isikute maine hävitamine ja ametioskuste kahtluse alla seadmine avalikkuse ees.

Bäckmani süüks luges kohus Soome rahvusringhäälingu Yle ajakirjaniku Jessikka Aro raske auhaavamise, raskele auhaavamisele õhutamise ja tagakiusamise. Taustal olid Aro Venemaa informatsioonimõjutamisega seotud uuringud ja artiklid.

Bäckmani tegevus on kohtu sõnul tahtlikult esile kutsunud selle, et ka teised inimesed on hakanud Arot ahistama. See on tekitanud Aro elukvaliteeti tõsiselt häirinud olukorra.

Kohus leidis, et MV-lehti ja Uber Uutiste tegevuse käigus on korduvalt, pikaajaliselt ja reeglipäraselt seadusvastaselt avaldatud teistele õiguste omanikele kuuluvat sisu.

Lisaks sellele on täielikult eiratud salastamisreegleid ning rahakogumist ja rahamänge puudutavaid reegleid.