„Kogutulemus on umbes 800 000 inimese Venemaale ümberasumine. Riikliku programmi tulemuslikkuse on märkimisväärses osas tinginud läbiviidud informatsiooniline töö, kaasmaalaste huvi toetamine ja säilitamine selle vastu ning selle vajadus seoses mitmete riikide läbiviidava Vene-vastase poliitikaga,” ütles Karassin ajalehele Izvestija, vahendab Interfax.

Karassin rõhutas, et kaasmaalaste Venemaale ümberasustamise mehhanism areneb edukalt edasi.

„Meie inimeste kokkukogumise töö programmi realiseerimise raames muutub üha mitmeplaanilisemaks. Tekivad eeldused vanausuliste Ladina-Ameerika riikidest ümberasumise protsessi taastamiseks. Huvi Venemaale naasmise vastu näitavad üles vanausulised, kes elavad Baltimaade territooriumil. Endiselt on kõrge Kesk-Aasia vabariikidest ümberasujatest programmis osalejate protsent,” ütles Karassin.

Vene riigi keskendunud tähelepanu sellele probleemile on seotud esmajärjekorras sellega, et pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal jäi 25 miljoni kaasmaalase jaoks kodumaa samaaegselt piiri taha, märkis Karassin.

Izvestija tuletas meelde, et välismaal elavate kaasmaalaste vabatahtlikule Venemaale ümberasumisele kaasaaitamise riiklik programm käivitus juba 2007. aastal 12 pilootregioonis. Praegu osaleb selles Venemaa 60 föderatsioonisubjekti.