Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse tõi välja, Statistikaamet viib periooditi läbi ajakasutuse uuringut, mis annab ülevaate ka Eesti elanike ärkamis- ja magamaminekuaja kohta. Selle aasta augustis avaldatud uuringu tulemustest selgus, et keskmine inimene magaks aastaringse talveaja puhul valgel ajal 564 tundi ehk 19 protsenti uneajast ja pideva suveaja puhul 352 tundi 12 protsenti uneajast.

"Sellest lähtudes on inimeste unerežiimile kasulikum aastaringne suveaeg, sest siis jääb rohkem unetunde pimedale ajale ja rohkem valget aega aktiivseteks tegevusteks," märkis Jesse.

Jesse sõnul toetab sotsiaalministeerium põhimõtet, et liikmesriigid säilitavad pädevuse otsustada oma vööndiaja üle, sealhulgas selle üle, kas nad lähevad alaliselt üle suve- või talveajale.

"Juhul, kui läbirääkimiste käigus otsustatakse Euroopa Liidu ühtlustatud lähenemise kasuks, siis toetab sotsiaalministeerium kellakeeramise lõpetamise korral suveaega," kinnitas Jesse.

Eesti lõpliku seisukoha kujundamisel on Jesse hinnangul oluline ka tihe koostöö eelkõige Läti, Leedu ja Soomega. Samuti tuleks arvestada avaliku arvamusega ajavööndi eelistuse osas, mille aluseks on Eesti-sisese küsitluse tulemused.