Septembris kinnitas riigikogu Rahvusraamatukogu nõukogu uuteks liikmeteks riigikogu liikmed Aadu Musta ja Yoko Alenderi. Muudatused tehti seetõttu, et senine nõukogu liige Igor Gräzin lahkus riigikogust ja riigikogu liige Toomas Väinaste astus nõukogu liikme kohalt tagasi. Nõukogu uueks esimeheks valiti Aadu Must.

Lisaks esimehe valimisele kinnitas nõukogu ka Rahvusraamatukogu strateegia järgnevaks kolmeks aastaks.

Eesti Rahvusraamatukogu nõukokku kuulub seitse liiget. Riigikogu nimetatud liikmed on peale Aadu Musta ja Yoko Alenderi riigikogu liige Barbi Pilvre ning Eesti Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad Jüri Järs ja Priit Pirsko. Ametikoha järgi kuuluvad nõukokku riigikogu kantselei direktor Peep Jahilo ning kultuuriministri nimetatuna Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.