Igal aastal külastab Estoniat keskmiselt umbes 200 000 inimest, kellest umbes veerandi moodustavad turistid. Neist omakorda 20 000 on siiani olnud pärit Soomest. Tänavu aga tuleb Estoniasse Mäe hinnangul etendusi vaatama vaid umbes 6000 soomlast.

"Loodame, et aasta lõpus asi paraneb, sest suuremad müügikuud on alles ees," avaldas Mäe lootust. Umbes pooled soomlastest ostmata jäävad 13 000 piletit loodab Mäe siiski maha müüa. See aga tähendab, et tänavu jääb müümata 6000 teatripiletit enam kui mullu.

"Rahaliselt see polegi võib-olla müstiline summa, aga kuskilt peame siiski kokku tõmbama," kommenteeris olukorda Mäe. Piletitulust peab teater katma kogu teatri kunstilise tegevuse, riik maksab omalt poolt palgafondi ja hoone ülalpidamise kulud.

Põhjuseks soomlaste vähenenud huvi ja uus seadus

Põhjuseid, miks Soomest pärit teatrkülastajate arv väheneb, on Mäe arvateis mitmeid. Üheks oluliseks põhjuseks on see, et Eestis käibki aina vähem soomlasi.

Esiteks on põhjanaabrite huvi Eesti-reiside vastu vähenenud siinse märgatava elukalliduse tõusu tõttu. Lisaks sellele on põlvkond, kes hakkas Eestit tihedalt külastama üheksakümnendate alguses, tänaseks küllaltki eakas. Noorema põlvkonna soomlased käivad aga tihti reisimas pigem kaugemates maades. Ka tänavune erakordselt ilus suvi vähendas suure tõenäosusega soomlaste välismaale reisimise huvi.

Olulise põhjusena toob Mäe välja aga hotellide ja laevafirmade pakutavate teatripiletit sisaldavate reisipakettide kadumise, mistõttu Estonia piletimüügivõrgustik on tuntavalt väheneud. "Kui varem müüs meie pileteid 21 ettevõtet, siis nüüd on neid alles jäänud kolm," kirjeldas ta olukorda.

Miks aga hotellid ja laevafirmad enam teatripiletit sisaldavaid pakette ei paku? Turismifirmade Liidu president Merike Halliku sõnul on selle põhjuseks on tänavu juulist jõustunud Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus. Nimelt määratleb uus seadus igasugust paketti pakkuvat ettevõtet automaatselt reisiteenuse pakkujaks, kellele rakendub märkimisväärse tagatisraha omamise nõue.

Halliku sõnul on seaduse tekst erakordselt keerukas ja raskestimõistetav, mistõttu väga paljud ettevõtted ei julge enam teha mingisuguseid pakkumisi, mida võiks käsitleda reisipaketina. "Võib-olla on poole aasta pärast selgus suurem ja paketipakkumiste juurde pöördutakse jälle tagasi," märkis Hallik.

Soome truiste on märgatavalt kaotanud ka teised ettevõtted. Tallinna vana- ja kesklinna restoraniomanike sõnul on soomlasi restoranides varasemaga võrreldes jäänud vähemaks ligi poole võrra. Ka majutusettevõtetes ööbinud soomlaste arv on viimastel aastatel järjepidevalt vähenenud.