„Estcon-8 täidab missiooni lõpuni oma ülesandeid põhibaasis UNP 2-45,“ ütles ESTCON-8 ülem major Kristjan Leimann. „Mul on hea meel tõdeda, et Iiri-Soome pataljoni juhtkond on eestlaste tööga siin väga rahul,“ lisas major Leimann.

Estcon-8 missioon Lõuna-Liibanonis lõppeb novembris ja koju Eestisse jõuavad rahuvalvajad novembri keskpaigas. Eesti kaitseväelaste teenistuskohaks missiooni lõpuni on Beirutist ligikaudu 115 kilomeetri kaugusel Lõuna-Liibanoni Bint Jubayl piirkonnas paiknev ÜRO tugipunkt 2-45.

ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL Iiri-Soome pataljoni koosseisu kuuluv Eesti kontingent Estcon-8 koosneb jalaväerühmast Estpla-25 ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest. Kontingendi tuumikuks olev jalaväerühm on moodustatud Scoutspataljoni baasil. Kokku on Eesti kontingendi suuruseks Liibanonis ligikaudu 40 kaitseväelast.