"See nõue piirab Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) §-s 29 sätestatud põhiõigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta," kirjutas õiguskantsler Ülle Madise eelmisel nädalal pöördumises Riigikogu majanduskomisjoni esimehele Sven Sesterile. Selgitust, miks seaduses haridusnõue on, ootab Madise 9. novembriks.

Praegusel hetkel rikub Madise sõnul lisaks lennundusjulgestustöötajate valikuvabadusele haridusnõue ka liikumisvabadust, mis on Euroopa Liidu üks põhivabadustest. Kuna Euroopa Liidu õigusaktid ei määratle nõutavat haridustaset, võib mõnes liikmesriigis olla lubatud lennundusjulgestuse valdkonnas töötada ka keskhariduseta. Samas ei pruugi sellisest riigist pärit keskhariduseta isikul olla võimalik takistusteta asuda samale tööle Eestis," põhjendab õiguskantsler.

Ta sõnul on mõned töötajale esitatud nõuded iseenesestmõistetavad, näiteks koolitusel osalemine või Kaitsepolitsei taustakontroll. Ent keskhariduse nõue pole põhiõigust piirates vajalik ega proportsionaalne. "Põhjus on selles, et seadus on inimese ametisse
sobivuse hindamiseks ette näinud muud, eesmärgipärased ja eeldatavalt tõhusad abinõud – Lennuameti ja Kaitsepolitseiameti tehtava eelneva ja perioodilise kontrolli," kirjutas Madise, kelle hinnangul tuleb töötaja julgestamisega toime ka keskhariduseta.