Põhiseaduse kiirmenetlusega muutmine eeldas täiskogu istungil viit kuuendikku poolthääli. Otsus võeti vastu häältega 178-13, vahendab Helsingin Sanomat.

Kiirmenetluse vastu hääletasid kogu vasakliidu fraktsioon ja rootsi rahvaparteid esindav Eva Biaudet.

Põhiseaduse muutmise näol on tegemist sõnumi kaitse piiramisega, kui põhjendus on informatsiooni hankimine sõjalise või muu riiklikku julgeolekut ohustava tegevuse kohta. Muudatus tähendab seda, et tsiviil- ja sõjaväeluuret reguleerivad seadused on võimalik koostada tavaliste seadustena.

Soome kaitsepolitsei (Supo) ja kaitseväe peastaabi luureosakond saavad õiguse hankida informatsiooni riiklikku julgeolekut tõsiselt ohustava tegevuse kohta, mis ei ole kuritegu või mis leiab aset välismaal.

Praegu peab Soome võimudel olema konkreetne kuriteo- või selle ettevalmistamise kahtlus ning konkreetsed isikud, keda informatsiooni hankimine puudutab.

Järgmise sammuna hakkavad parlamendikomisjonid arutama luureseaduste sisu ennast. Eelnõud on esitatud Eduskuntale juba veebruaris, aga komisjonid on oodanud põhiseaduse muutmise menetlemist. Samal ajal on parlamendi töögrupp juba kokku leppinud muudatustes seadusekogumis.