„Venemaa siseministeeriumi Moskva oblasti peavalitsuse kriminaaljälituse valitsuse töötajad koos Venemaa siseministeeriumi Istra siseasjade osakonna kolleegidga nurjasid erisalga Grom võitlejate toetusel Istra rajooni Trussovo küla ühes restoranis ettevõtjate kriminaalse eestkostega tegelnud kriminaal-kuritegeliku rühmituse liikmete niinimetatud koosoleku,” ütles Petrova.

Petrova sõnul vahistas politsei 29 meest, kes viidi isikute tuvastamiseks, sõrmejälgede võtmiseks ning kuritegude toimepanemises osalemise kontrollimiseks politseijaoskonda.

„Kahe Kesk-Aasiast pärit mehe vanuses 29 ja 37 aastat isiklikul läbiotsimisel avastati ja konfiskeeriti heledat värvi aine – heroiiniga - tuutud kogumassiga üle viie grammi,” ütles Petrova.

Alustati kriminaaljuurdlust.