Täna Medicumi nime kandev Lasnamäe polikliinik erastati juba aastaid tagasi. Kuna tegemist on eratervishoiuasutusega, jagab Haigekassa sinna vastuvõtuaegu riigihanke korras iga nelja aasta tagant. Seekord ei peetud vajalikuks, et mitme maakonna suuruse 120 000 elanikuga Lasnamäe elanikud saaksid kõikide eriarstide juurde kodu lähedal. Lasnamäelt kaotati kõrva-, nina- ja kurguarsti, silmaarsti, endokrinoloogi ja üldkirurgia arstide vastuvõtt. Lisaks vähenes Lasnamäel 50-90 protsendi ulatuses pulmonoloogia, ortopeedia ja gastroenteroloogia vastuvõttude arv. Günekoloogi vastuvõtu osas esialgu selgus puudub.

Haigekassa: inimesed sõitku mujale arsti juurde

Haigekassa juht Rain Laane Lasnamäel arstiabi kättesaadavuse osas probleemi ei näe. „Tallinnas on meil tasuta transport,” ütleb ta vastuseks küsimusele, mida lasnamäelased nüüd tegema peaksid. „Inimene võiks vaadata teistesse raviasutustesse ka. Kui vaadata Tallinna teisi haiglaid, siis seal on päris pikk ravijärjekord, aga mõnes naabermaakonnas saab ravile homme või ülehomme,” soovitab ta. Laane sõnul jagati Lasnamäe eelnimetatud senised vastuvõtuajad teiste Harjumaa raviasutuste vahel.

Muudatused ei oota ees ainult Lasnamäe elanikke. Haigekassa rahastatavast ravist toimub üle Eesti eratervishoiuasutustes seitse protsenti. Ülejäänud vastuvõtud toimuvad riigile ja kohalike omavalitsustele kuuluvates tervishoiuasutustes, kus muudatusi ei toimunud.

Kahtlemata on käesolevas protsessis palju huvitatud osapooli, Haigekassa juhtide silmis kaalub tervishoiuteenuse pakkujate võrdne kohtlemine üles patsienti tundva arsti järjepideva ravi. Nüüd võib tekkida olukord, kus patseint, kes on pikalt mõne arsti juures käinud, peab edaspidi arsti vahetama. Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv kommenteerib seda vajadusega kõiki tervishoiuteenuse pakkujaid võrdselt kohelda.

Haigekassa korraldatud hanke tulemuste osas selgust pole

Tänasest lõppesid eelmise hanke tulemusel sõlmitud lepingud erakliinikutega. Kuigi Haigekassa on erakliinikutele välja saatnud 63 lepingut, on praeguseks neid kinnitatud vaid viis. „Eeldame, et ikkagi kõik kliinikud hakkasid tänasest teenust pakkuma, isegi kui leping täielikult kinnitatud pole,” märgib Parv.

Siiski pole praegu päris selge seegi, kas eelmainitud lepingud üldse kehtivad. Rahandusministeerium on väitnud, et kuna riigihange on osaliselt vaidlustatud (pooleli on 17 vaidlust 29-st), ei ole seadusest tulenevalt võimalik ühegi eratervisohoiuasutusega praegu lepingut sõlmida. Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv väidab veendunult, et Haigekassa juristide seisukohast lähtuvalt on hankes palju selgelt eristuvaid osi ja seetõttu on võimalik nende erialade puhul, kus vaideid esitatud pole, lepingud juba sõlmida.

Mitme maakonna suurusele Lasnamäele eraldi tervishoiuasutust ette nähtud pole

Haigekassa partnerihalduse osakonna juhataja Marko Tähna märgib, et piirkondade kaupa hindasid pakkumisi neli hindamiskomisjoni. Kriteeriumiteks oli teenuse kvaliteet, kättesaadavus, õiguskuulekus esimese voorus ja teises voorus oodati, et pakutaks madalamat hinda, kui haigekassa hinnakiri ette näeb. Kui lõpuks kõik näitajad olid võrdsed, heideti võitja üle liisku.

Kuigi kättesaadavus on üheks valikukriteeriumiks, ei ole Lasnamäed eraldi määratletud ja kogu Harjumaa koos Tallinnaga on üks tervishoiuteenuse pakkumise piirkond.

Lasnamäel ei ole avalikke tervishoiuasutusi. Peale Medicumi teisi enamikku erialasid katvaid erapolikliinikuid sinna samuti tekkinud pole. „Reaalne elu näitab läbi ravijärjekordade, mis on lubatud ooteaja ületanud, et Lasnamäe ravikindlustatud ei soovi minna oma kodukohast kaugemale ambulatoorset eriarstiabi otsima,” kommenteerib olukorda Medicumi nimelise Lasnamäe polikliiniku nõukogu liige Jaanus Vool. „Lasnamäe teenuseosutajate aastate jooksul esitatud kirjalikud protestid ja ettepanekud on jäänud kõikidel tervishoiu korraldamise tasemetel vastuseta.” Voolu sõnul on Lasnamäel vajadus 120 000 eriarsti vastuvõtu järgi hankeperioodil, praegu on sellest kaetud aga vaid veidi üle poole.

Vool märgib lisaks, et otsust on tagasi pöörata väga keeruline, sest praeguse seisuga on polikliinik sunnitud koondama 7-8 arsti ja lisaks õdesid. Juba 2014. aastal vähendas Haigekassa vastuvõttude arvu Lasnamäel samuti suurel hulgal, siis oldi sunnitud koondama 17 meedikut. Kui mingi hetk olud ka muutuma peaks, pole neid töötajaid polikliinikusse tagasi saada enam tihti võimalik.

Mida öelda patsientidele, kes Lasnamäel ravi vajavad, kuid kellel on näiteks krooniliste liigesehaiguste või muude probleemide tõttu Paldiskisse või Õismäele väga raske jõuda? „Me peame kõik sellega harjuma,” on Haigekassa juhatuse liige Maivi Parve vastus.