Meie kõigi igapäevase töö ja pühendumise toel on Keskerakond tänaseks juhtinud valitsust 676 päeva. Seda on kauem, kui on ametis püsinud enamik valitsusi iseseisvuse taastanud Eestis. Soovin teid kõiki meie ühise saavutuse eest südamest tänada.

Loomulikult ei arva ma, et kaks aastat võimul olla on pikk aeg – kaugel sellest. Reformierakond püsis valitsuses seitseteist ja pool aastat järjest. Võime neid paljuski kritiseerida ning tehtud poliitikaga mitte nõustuda, kuid peame tunnistama, et võimu hoida oskas Reformierakond hästi. Meie kõigi teha on, et Keskerakonna praegune valitsusperiood oleks samuti alles millegi märksa suurema algus.

Ajalisest mõõtmest kordades olulisem on loomulikult poliitika sisu. Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa valitsus on vähem kui kahe aasta jooksul murdnud palju poliitilisi dogmasid ning teinud otsuseid, mida varem peeti võimatuks. Mäletate, et veel mõne aasta eest arutati tõsimeeli, kas riigile on jõukohane tõsta inimeste maksuvaba tulu kümne või viieteistkümne euro võrra aastas. Seejuures oli käesolevaks aastaks seatud siht viia tulumaksuvaba miinimum 190 euro ning 2019. aastal 205 euro peale.

Meie juhitud valitsus tõstis maksuvaba tulu enamikule inimestest 500 euroni, suurendades seeläbi sadade tuhandete sissetulekuid. Viimaste numbrite kohaselt tõusis või jäi samaks 86% tulusaajate netosissetulek. Täna ei söanda meie maksureformi enam tagasi pöörata ükski erakond.

Seeläbi oleme juba saavutanud selle sajandi kõige olulisema maksulangetuse keskmise ja madala palgaga inimeste jaoks. Lähenevate Riigikogu valimiste eel on meie kehtestatud 500-eurone maksuvaba tulu uueks lähtekohaks. Isegi Reformierakond lubab säilitada senise tulumaksuvaba miinimumi, soovides seda küll laiendada ka kõrgema sissetulekuga inimestele. Keskerakond loomulikult ei toeta maksukingitusi kõige jõukamatele. Meie taotleme, et igast maksumuudatusest võidaks ühiskonna vaikiv enamus, mitte häälekas vähemus.

Maksureform pole aga kaugeltki meie ainuke saavutus. Riigikogu valimistel lähme kaitsma kõiki praeguse valitsuse olulisemaid otsuseid. Soovime tagada ka edaspidi vajaliku lisaraha solidaarsele tervishoiule. Peame õigeks jätkata üleminekutoetuste maksmist põllumeestele. Plaanime hoida ning tõsta kohalike omavalitsuste tulubaasi ja õigusi. Taotleme jätkuvat palgatõusu õpetajatele, kultuuritöötajatele, IT-spetsialistidele, veterinaaridele ning sotsiaalhoolekande sektori ja siseturvalisuse valdkonna töötajatele.

Samuti tuleb jätkata üliolulist tööd Eesti ühiskonna sidususe tõstmisel – aastakümneid kestnud inimeste vastandamine peab lõppema.

Kohaliku elu suuremaks väärtustamiseks seadustasime aga tänavu omavalitsuspäeva, mida tähistatakse edaspidi 1. oktoobril riikliku tähtpäevana. See on väike, kuid märgiline samm näitamaks, et hindame kõigi Eestimaa omavalitsuste igapäevast tööd ja panust inimeste elujärje parandamisel.

Austatud erakond!

Riigikogu valimiste hingust on iga päevaga üha enam tunda. Meie peamised konkurendid on närvilised, sest arvamusuuringud näitavad Keskerakonna positsioonide tugevnemist. Seetõttu rünnatakse meid igal rindel, igal võimalusel ning üha sagedamini. Oleme selleks valmis!

2018. aasta küsitluste järgi on Keskerakonna toetus tõesti samm-sammult, aga kindlalt tõusmas. Soovin selle eest tänada iga erakonnaliikme ning kõigi meie toetajate panust ja pühendumist. Küll aga toonitan siinkohal, et kõrge reiting üksinda ei anna veel mitte ühtegi häält valimistel. Iga valija usaldus tuleb järgmiste nädalate ja kuude jooksul välja teenida, hoida ning kinnistada.

Poliitikas on viis kuud igavik. Selle ajaga võib kogu pilt tundmatuseni muutuda. Näeme, kuidas täna moodustatakse mitut uut erakonda ning kõik poliitilised jõud koguvad aktiivselt uusi kandidaate valimisteks. Mitte keegi ei maga ning kõige vähem saame seda endale lubada meie.

Keskerakonna suurim roll ja kohustus on edukalt juhtida Eesti riiki, meie pealinna ning kümneid omavalitsusi üle Eesti. Selle kõige kõrvalt tuleb aga leida piisavalt aega ka valimiskampaania jaoks.

Ma olen väga tänulik ja õnnelik, et Keskerakonna tööd Eestimaa elu edasiviimisel on märgatud ja väärtustatud. Ma ei pea silmas ainult kõrgeid toetusnumbreid arvamusuuringutes, vaid ka uusi liitujaid.

Keskerakonna meeskonnaga liitus tänavu Janek Mäggi, kes on ennast tõestanud nii riigihalduse ministri ametis kui enne seda eduka ettevõtjana. Hea Janek, suur tänu Sulle nii liitumisotsuse kui kogu töö ja panuse eest valitsuse väga olulise ning aktiivse liikmena.

Samuti tänan Kaido Höövelsoni, kes ühines meiega septembris. Kaido on aktiivne maaelu eestvedaja ning tugev ekspert Aasia suunal. Baruto saavutused spordis ja televisioonis on toonud Eestile palju positiivset kajastust. Olen kindel, et temast saab sama tugev tegija ka poliitikas.

Hiljuti astus Keskerakonda veel Jaan Õunapuu, kes on endine regionaalminister ning varem panustanud Riigikogu liikme ja Tartu abilinnapeana. Jaani kogemused, teadmised ja töötahe leiavad Keskerakonnas väärt rakendust. Tere tulemast meeskonda!

Eesti Keskerakonda on tulnud palju uusi ja asjalikke inimesi erinevatest eluvaldkondadest ning mitmed endised keskerakondlased on leidnud tee tagasi meie erakonda. See kõik näitab, et oleme õigel teel.

Head erakonnakaaslased!

Riigikogu valimiste põhiline vastasseis on üha selgem. Kas me soovime jätkata hooliva ja õiglase riigi ehitamist, kes seisab iga oma inimese eest sõltumata tema soost, vanusest, rahvusest või elukohast? Või me valime parempöörde ning võimule tulevad erakonnad, kes vastandavad erinevaid ühiskonnagruppe ning jaotavad meie inimesi „õigeteks“ ja „valedeks“, „omadeks“ ja „üleliigseteks“.

Keskerakond väärtustab kõiki rahvusi ning nii eakaid, ettevõtjaid ja tööinimesi kui noori ja lapsi. Meie valimisplatvorm pakub seetõttu erakorralist pensionitõusu, õiglast maksupoliitikat ning noorte perede senisest suuremat toetamist. Meie keskendume Eestimaa inimeste elu edasiviimisele, mitte ei otsi ühiskonnas rahvavaenlasi.

Siinkohal ma palun kõiki erakonnakaaslasi – ärme allu konkurentide provokatsioonidele. Ärme lase valimisdebatti kiskuda rahvusküsimuste peale. Meie argumentidest on vähe kasu, kui vastaspool manipuleerib inimeste emotsioonide ja hirmudega. Oleme korduvalt näinud, kui kaugele on vastutustundetud poliitikud valmis häälte nimel minema.

Pakume oma sajandat juubelit tähistavale Eestile sisulist ja väärikat tulevikku vaatavat debatti. Algatame laiapõhjalise arutelu parima maksusüsteemi, mõistliku majanduspoliitika, jätkusuutliku tervishoiumudeli ning õiglase regionaal- ja maaelupoliitika üle. Otsime parimaid lahendusi, kuidas ühiskonnast välja juurida korruptsioon, alkoholism ning perevägivald. Need on tegelikud küsimused ja teemad, mis mõjutavad Eestimaa inimeste igapäevast heaolu ja turvatunnet.

Kindlasti ei saa valimisdebatti pidada lahmides ja niisama juhulubadusi õhku visates. Kui mõni erakond soovib sotsiaalmaksu kaotada, siis tuleb see selgelt välja öelda. Täpselt samamoodi tuleb sel juhul valijatele ausalt selgitada, milliseid makse vajaliku 3,2 miljardi euro korvamiseks tõsta soovitakse. Kas me räägime tulumaksu või käibemaksu mitmekordistamisest? Või on plaanis kehtestada rida uusi makse, millest avalikult rääkida ei soovita?

Ma väga loodan, et eesmärk pole kaotada riiklikku pensioni ja ravikindlustust. See oleks üdini vastutustundetu samm ning tähendaks solidaarse ühiskonnakorralduse lõppu.

Kallid aatekaaslased!

Me ei lähe Riigikogu valimistel võimatut lubama ega tühjade loosungitega inimesi lollitama. Valijatesse tuleb suhtuda ausalt ja austavalt. Keskerakond läheb kaitsma seni saavutatut ning loomulikult uute selgete eesmärkidega järgmiseks neljaks aastaks. Oleme valitsuses palju saavutanud, kuid meil on veel palju häid mõtteid ja ettepanekuid, mille ellu viimiseks vajame suuremat mandaati.

Palume Riigikogu valimistel rahva toetust erakorralisele vanaduspensioni tõusule, nii et keskmine vanaduspension tõuseks 2020. aastal kokku 100 euro võrra. Samuti soovime tagada koduhoolduse või hooldekodu koha igale abi vajavale eakale.

Plaanime tõsta esimese ja teise lapse toetuse saja euroni, et väärtustada iga Eestimaal sündivat last. Ühtlasi peame õigeks anda noortele peredele võimalus soetada kodu ilma omafinantseeringuta.

Taotleme põhimaanteede Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu neljarajaliseks ehitamist laenuraha toel. Vastasel korral neist ainult räägitakse veel järgmised kakskümmend seitse aastat.

Ühtlasi toetame kütuseaktsiisi ja elektriaktsiisi langetamist, et pidurdada hinnatõusu ning olla naaberriikidega konkurentsivõimeline. Alkoholiaktsiiside osas lubame maksurahu, kuna nende liiga kiirel tõstmisel on teinud vigu nii eelmine kui praegune valitsus.

Ühtlasi soovime tuua Eestimaa inimesed reaalselt riigijuhtimise juurde – seadustada presidendi otsevalimised ning laiendada rahvaalgatuse ja rahvahääletuse võimalusi. Samuti võiksime järgmisel valitsusperioodil rakendada kaasava eelarve printsiipi ehk lasta inimestel ise otsustada teatud summade üle riigieelarves. Tegemist ongi ju maksumaksjate endi tööga teenitud rahaga.

Keskerakond pole kunagi kartnud rahva arvamust küsida ega sellega arvestada. Vastupidi – me toetame rahva otsuseid ka siis, kui need ei lange alati sajaprotsendiliselt kokku meie eelistustega.

Just seetõttu olen ametisse astumisest peale öelnud, et ma ei ole ainult Keskerakonna valijate peaminister. Minu eesmärk on olla peaminister kõigile Eestimaa inimestele. Igale Reformierakonna, Isamaa ja Vabaerakonna valijale, igale EKRE toetajale või sotsiaaldemokraatliku maailmavaate kandjale. Täpselt samast printsiibist tuleb lähtuda kõigil poliitikutel nii riigis kui kohalikul tasandil.

Rahva suurema kaasamise kõrval plaanime jätkata ka senisest veelgi jõulisema regionaalpoliitikaga. Kogu Eesti peab elama, mitte ainult suuremad tõmbekeskused. Pean õigeks hoogustada riigipalgaliste töökohtade maakondadesse viimist, sest meie ühiskonda panustavad inimesed kogu Eestis. Seetõttu peab ka riigi kohalolek olema tuntav igas maakonnas.

Oleme juba algatanud kaks olulist regionaalset programmi Ida-Virumaa ning Kagu-Eesti arendamiseks. Võiksime astuda sammu edasi ning viia Eesti Energia peakontori Ida-Virumaale ning Riigimetsa Majandamise Keskuse Kagu-Eestisse. Samuti tuleb meil toetada piirkondlikku ettevõtlust ja taristuprojekte. Olgu näitena toodud Sillamäe Sadam, kus on koostöös erasektoriga võimalik taastada Sillamäe-Kotka laevaliin. Taolised regionaalsed investeeringud loovad uusi töökohti ning tõstavad kogu Eesti majanduskasvu ja turismipotentsiaali.

Keskerakonnal on tõesti palju häid ideid, kuidas Eestimaa elu edasi viia. Ma tõin välja vaid mõned olulisemad mõtted kümnete ja sadade seast. Avaldame Keskerakonna tervikliku valimisplatvormi jaanuaris ning oleme hea meelega valmis kõiki oma seisukohti kaitsma ja selgitama.

Head kaasteelised!

Riigikogu valimiste võitmiseks on meil vaja toimivaid lahendusi, kaalutletud argumente ning tugevat ja ühtehoidvat meeskonda. Sama oluline, kui mitte veelgi olulisem on vigade vältimine. Ärme ava debatte, mida me ei soovi pidada. Ärme langeta otsuseid, mida me järgmisel päeval kahetseme. Ärme mine valimisvõitluses isiklikuks ega labaseks. Hoiame tasakaalukat ja mõistlikku, keskerakondlikku joont.

Viimastel kuudel oleme juba näinud mitmeid vastastikuseid välistamisi ning nii-öelda punaste joonte tõmbamist. Keskerakond ei pea õigeks taolisi liivakastimänge, vaid austab valija tahet. Valimisvõidu korral moodustame valitsuse nende erakondadega, kellega saame kõige suuremal määral oma programmi ja lubadusi ellu viia.

Meie punased jooned ei jookse mööda erakondi või isikuid, vaid lähtuvad Keskerakonna maailmavaatelistest seisukohtadest. Me ei ole nõus tervishoiu hiiliva erastamisega. Me ei luba ellu viia maksumuudatusi, millest võidab vaid jõukam osa ühiskonnast. Kindlasti ei ole meile vastuvõetav ühiskonda lõhestav poliitika ning haridusmaastiku hoogtöö korras ümberkorraldamine. Meie toetame õiglast, tasakaalukat ning kogu ühiskonda edasi viivat poliitikat.

Kallid mõttekaaslased!

Meid ootavad ees viis rasket, väljakutsuvat, kuid ka huvitavat ja võimalusi pakkuvat kuud. Kõigil meie liikmetel tuleb pingutada nii riigis kui igas omavalitsuses, kus oleme võimul. Ja veelgi enam tööd teha seal, kus oleme täna opositsioonis.

Oleme valmis töötama nii maal kui linnas, nii argipäevadel kui nädalavahetustel. Keskerakond on niivõrd kogenud erakond, et me ei looda valimisi võita viimase hetke spurdi või kalli reklaamkampaaniaga. Rahva usaldus tuleb välja teenida päevast päeva tööd tehes ning pingutada nii enne kui pärast valimisi.

Seejuures tuleb Keskerakonnal senisest märksa enam panustada ka sotsiaalmeedias ja internetis laiemalt oma kandepinda suurendada. Seda tööd saab ja tuleb igaühel meist teha igapäevaselt, mitte kampaania korras. Meie aktiivsus on veelgi olulisem, kuna täna võtab volikogu loodetavasti vastu märgilise avalduse seoses e-valimistega. Teeme ettepaneku lõpetada ebaratsionaalne vastasseis ning selle asemel otsida lahendusi, kuidas muuta e-valimised läbipaistvamaks ja turvalisemaks.

Head sõbrad!

Lähenevate Riigikogu valimiste põhiküsimus pole, kes võidab ja kes kaotab. Põhiküsimus on, kuidas pärast valimisi ehitada edasi õiglasemat, jõukamat ja sidusamat ühiskonda. Eestimaa inimesed väärivad valitsust, mis seisab kõigi siinsete inimeste heaolu eest. Mitte äärmusparempoolset koalitsiooni, kes ehitab müüre, mitte sildu ning otsib sõbrakäe ulatamise asemel vaenlasi.

Mina usun Eestimaa inimeste tarkusesse valida oma riigile parim arengutee. Meie kohustus on tõestada, et just Keskerakond seisab iga inimese heaolu eest ning soovib ja suudab valitsusvastutust kanda. Seda nii headel aegadel kui raskematel hetkedel. Seda nii suurtes keskustes kui maapiirkondades. Seda sõltumata sellest, millist erakonda inimene seni on valinud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid