Raik andis sotsiaaldemokraatidega liitumisest teada Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu ees. Raik kandideerib riigikokku, sest soovib omasõnutsi senisest enam aidata kaasa Ida-Virumaa ja Narva arengule ning sealsete inimeste heaolule. "Samuti on mulle südamelähedased haridusküsimused, eelkõige koosõppiva kooli idee väljaarendamine, selles küsimuses võimalikult laiapõhjalise ühise arusaama saavutamine ja idee enda elluviimine,“ põhjendas Raik oma otsust.

"Sotsiaaldemokraatide kõrval võidavad sellest sammust kahtlemata ka Eesti haridus ja hariduspoliitika, samuti Ida-Virumaa ja eriti Narva linn, mille patrioot Katri on,“ märkis SDE esimees Jevgeni Ossinovski.

Katri Raikil on filosoofiadoktori kraad ajaloos. Aastatel 1999-2015 oli ta Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor. Alates 2015. aastast töötab ta Sisekaitseakadeemia rektorina. 2013. aastal pärjati Katri Raiki Aasta Naise tiitli ja 2016. aastal Euroopa Kodaniku auhinnaga. Teda on tunnustatud ka Ida-Virumaa teenetemärgiga, Valgetähe III klassi teenetemärgiga, keelekümblusprogrammi sõbra tiitliga ja Aadu Luukase missioonipreemiaga.