Eesti loomeinimesi esindavad üheksa organisatsiooni pöördusid kohtu poole, et saada riigilt saamata jäänud seadusejärgsed isiklikuks tarbeks kopeerimise tasud digiseadmetelt nelja aasta eest summas 38 miljonit eurot.

Vastava seaduse loomine on justiitsministeeriumi teha. Reinsalu selgitas, et justiitsministeeriumi hinnangul on vajalik uus süsteem autorite esindusorganisatsioonide tasude arvestamiseks inimeste isiklikul seadmete kasutamisel.

Ministeerium on tellinud tarbijakäitumise uuringu, et määratleda tarbimise ulatus. Uuringu pinnalt on ministeerium töötanud välja uue kontseptsiooni, kuidas autorite esindusorganisatsioonidele tasu hüvitada ning tutvustab seda lähiajal valitsuskabinetile. Ministeerium peab otstarbekaks uue kontseptsiooni pinnalt seaduseelnõu väljatöötamise 2018. aasta teises poolaastas.

Uue kontseptsiooni järgi hüvitataks nimetatud tasud riigieelarvest selge metoodika alusel. Sel juhul ei oleks vajalik käivitada ulatuslikku järelevalvesüsteemi tasude sissenõudmiseks ning ei suureneks tarbijate eeldatav hinnakoormus teleritele, nutitelefonidele, arvutitele ja muudele seadmetele, mis salvestavad või on andmekandjad.

Reinsalu leidis, et autorite ühingute eelmise nelja aasta eest esitatud tasunõue on liiga ulatuslik ega ole kindlasti põhjendatud. Valitsuse otsuse alusel tegi justiitsministeerium esindusorganisatsioonidele ettepaneku kohtuvälise kokkuleppe sõlmimiseks, kuid justiitsministeeriumi pakutud hüvitise summaga, mis lähtus 2010-2013 perioodi kohta tehtud kohtulahendi loogikast, ei olnud autorite esindajad nõus.

"Ministeerim on jätkuvalt huvitatud varasema perioodi tasude osas mõistliku kokkuleppe saavutamisest, seda ka käimasoleva kohtuvaidluse raames," kinnitas Reinsalu.