“Iraagi ja USA väed teevad viimaseid ettevalmistusi, me kavatseme lõpetada võitluse, mille algatasid Moqtada Al-Sadri üksused,” ütles 11. merejalaväe ekspeditsiooniüksuse komandör kolonel Anthony M. Haslam.

“Me seame eesmärgiks stabiilsuse ja julgeoleku, et Najafi elanikud ei peaks elama vägivalla ja inimröövide hirmus ning et Najafis valitseks jälle rahu,” ütles Haslam.