Nõndaks võib Gräzinist saada ordineeritud diakon. Muidugi juhul, kui ta korralikult koolis käib. Sellega on peale akadeemiliste nõuete täitmist Igor Gräzinile avatud tee saamaks EELK ordineeritud diakoniks.

Kahekordse doktorikaadiga Gräzin ei eita oma varasemat pagasit akadeemilises vallas, aga ometi peab ta Usuteaduse Instituudist saadud kogemust seni erandlikuks.

Delfi toimetus juhib tähelepanu tõigale, et diakonit kirikuõpetajaks või preestriks siiski nimetada ei saa. Diakon on vaimuliku abiline. Diakoni amet seisneb evangeeliumi kuulutamises ja ligimese teenimises ing iakoni kutsumuseks on kristliku armastuse jagamine vanadele, haigetele, üksikutele ja allasurututele. Diakon osaleb ka jumalateenistuse pidamisel, eelkõige on seal diakoni eesõigus Piibli ettelugemine ja ühise palve juhtimine.

Diakonid on enamasti preestrite abiliseks koguduse üldise elu korraldamisel ja jumalateenistuste pidamisel.