Otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Yoko Alender ja Aadu Must. Muudatused tehakse seoses nõukogu liikme Igor Gräzini riigikogu liikme volituste lõppemisega ja riigikogu liikme Toomas Väinaste nõukogu liikme kohalt tagasiastumisega.

Otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" eelnõu näeb ette nimetada nõukogu liikmeks Toomas Väinaste. Muudatus on seotud nõukogu liikme Martin Repinski riigikogu liikme volituste lõppemisega.