Umbusaldusavalduse luges ette sotsiaaldemokraat Maarit Feldt-Ranta, vahendab Helsingin Sanomat.

„Välisminister Soini tegevus välismaal vaidlustab naiste õigused ja Soome välispoliitilise kursi. Seetõttu teen ettepaneku, et Eduskunta konstateeriks, et minister Soinil ei ole Eduskunta usaldust,” ütles Feldt-Ranta.

Soini umbusaldamist toetavad lisaks sotsiaaldemokraatidele veel kolm opositsioonierakonda ehk rohelised, vasakliit ja rootsi rahvapartei.

Feldt-Ranta rõhutas, et Soini on korduvalt erinevas seoses teatanud ja lausa uhkustanud, et ta ei tunnusta naiste võõrandamatuid õigusi, mille hulka kuulub ka õigus otsustada oma keha üle.

Soini ütles debati käigus, et on välisministrina tüdrukute ja naiste olukorda esil hoidnud. Soini sõnul puudutab arvamus- ja usuvabadus ka teda.

„Osalesin Ottawas küünlavigiilil. Hoidsin küünalt ega öelnud sõnagi. On täiesti selge asi, et arvamus- ja usuvabadus puudutab ka mind. Selle järgi olen ma tegutsenud ja selle järgi võite te mind kaaluda,” ütles Soini.

„Olen olnud poliitikas 30 aastat ja olen katoliiklik kristlane. Tänase päevani ei ole see seda saali häirinud. See on minu veendumus, millele mul on õigus. Minu usaldamine on selle saali kätes ja olen rahul sellega, mida kolleegid otsustavad,” lisas Soini.

Soinit tahetakse umbusaldada tema abordialaste seisukohavõttude tõttu. Mais osales Soini ametlikul visiidil Kanadas abordivastasel üritusel. Hiljem kiitis ta oma blogis Argentinat kohe pärast seda, kui sealne senat oli abordi seadustamise vastu hääletanud.

Soini tegevus on kutsunud Soomes esile laialdast hukkamõistu. Soomes on abort lubatud ja Soome ametlik kurss on naiste ja tüdrukute õiguste edendamine ka seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu valdkonnas. Umbusaldajate arvates ähmastab Soini tegevus Soome välispoliitilist kurssi.