Marek Aas on omandanud kaitseväe ohvitseri sõjaväelise hariduse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes, kaitsnud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi organisatsioonikäitumises ning läbinud eriväljaõppe Ameerika Ühendriikides. Marek Aas on osalenud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Afganistanis.

Praegu töötab Marek Aas Kaitseväes Erioperatsioonide grupis vanemohvitserina. Ta on olnud teenistuses Kaitseväes Pärnu Üksik-jalaväepataljonis rühmaülem-instruktorina, Lääne Kaitseringkonnas side- ja infotehnoloogia ohvitserina ning Kaitseväe peastaabis Vabariigi Presidendi käsundusohvitserina. Marek Aasal on majori auaste.