KIKi juhataja ülesanneteks on KIKi igapäevase töö juhtimine, korraldamine ja kontrollimine. Juhatuse liikme(d) määrab nõukogu kolmeks aastaks.

Veiko Kaufmanni praegune tööleping lõppeb 29. septembril 2018.

Eile kirjutas ERR, et KIK-i nelja üksuse juhid saatsid asutuse nõukogule märgukirja, milles süüdistavad KIK-i ainsat juhatuse liiget Veiko Kaufmanni viletsas juhtimiskultuuris, lugupidamatus suhtlemisstiilis ja ametisse sobimatuses.

Märgukirjas teatati, et KIK-i juhataja tegevuse või tegevusetuse tõttu on organisatsiooni sisekliima muutunud suurele osale juhtkonnast ja töötajatest vastuvõetamatuks.

Kirja autorite sõnul võimendusid puudujäägid alates 2016. aasta detsembrist, mil Kaufmannist sai juhatuse ainus liige.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.