Isiklikult on opositsioonis olevale Niina Neglasonile (valimisliit Jõhvi Eest) pinnuks keskerakondlaste juhtimisstiil. "Mind häirib, et Martin Repinski valetab," ütles ta. Kord räägib naise sõnul Repinski üht, siis jälle teist juttu.

Keskerakonna võimuga on naise sõnul kaasa tulnud arusaamatult kõrged palgad ja hüvitised võimulolijatele ning erakorralised raha eraldamised valla eelarvest üritustele, mis "pole erakorralised, vaid toimuvad iga aasta," ütles Neglason. Tõi ta näiteks iga-aastase kultuuriürituse Slaavi valgus, mida erakorraliselt volikogu heakskiiduta rahastati 12 000 euroga tavalise kolme kuni kuue tuhande euro asemel ning ka teisi erinevaid üritusi. "Toimub tohutu laristamine, tehakse suvalisi kingitusi," ütles Neglason linnavõimu tavatu majandamise kohta.

Vastuseks valetamissüüdistusele ütles vallavanem Martin Repinski: "Faktid on avalikult kättesaadavad. Kui vaadata, mida Neglason ütleb, on näha, kes räägib tõtt, kes mitte." Kõik rahalised otsused on Repinski sõnul lähtunud eelarvest "mille on kinnitanud eelmine koalitsioon." Nii kinnitas vallavanem, et üritusele Slaavi Valgus - uue nimega Sõnajalaõis - tuli ettepanek eraldada raha eelmise koalitsiooni poolt.

Valla dokumendiregistrist selgub, et otsus Sõnajalaõiele erakorralist lisarahastust anda oli Repinski vallavalitsuse otsus.

3. juulil peetud vallavalitsuse istungil osalesid praeguse vallavalitsuse liikmed Jelena Bezvoditskaja, Max Kaur, Martin Repinski ja Viktoria Tsventarnaja, kelle otsusega arutati Inforing Media OÜ [Sõnajala festivali korraldaja - J.T.] 28. juuni taotlust Jõhvi valla eelarvest toetuse saamiseks summas 12 000 eurot rahvapeo – folkloorifestival „Sõnajalaõis“ läbiviimiseks. Taotlus esitati kaks päeva pärast uue koalitsiooni sõlmimist.

Istungi protokoll kirjutab selgelt: "Valitsuse liikmed nõustusid toetama traditsioonilist kultuuriüritust raha eraldamisega kultuuriürituste reservist eelarves märgitud kulude katmiseks, v.a esinejate majutamiskulud."

Opositsiooni kontrollitakse rangelt

Tuues paralleele Tallinna linnavõimuga, kritiseeris Neglason veel tulisemaltki pädevate inimeste eemaldamist. Ta kinnitas, et Keskerakond koondab võimu läbi linna ametikohtade. "Pannakse kohtadele inimesi lojaalsuse järgi," tõi ta näiteid sotsiaalteenistuse juhi Sirli Tammiste ja teiste ametnike survestamisest või pensionäride päevakeskuse juhi Gale Popova äraminekust.

Vallavanem Repinski eitas neidki süüdistusi. "Popova lahkus omal soovil," ütles Repinski. Ta saab oma sõnul Popovaga ka eraviisiliselt hästi läbi ning lahkumise põhjus oli soov minna pensionile ja puhata.

Ta rääkis, et praeguse koalitsiooni eesmärk on lõpetada poliitiline ebastabiilsus. "Tammiste ja Neglason on olnud kriminaalasjaga seotud," viitas ta korruptsioonikahtlusele ja jaanuarikuisele KAPO läbiotsimisele tollase vallavolikogu esimehe Neglasoni kabinetis.

"Seepärast kontrollime neid väga rangelt," ütles Repinski. "Ei allkirjasta niisama arveid. Sotsiaalvaldkonna abivallavanem [Jelena Bezvoditskaja] vastutab selle eest," ütles vallavanem range kontrolli kohta. Ta ei tahtnud, et politsei tuleks jälle ning Jõhvi maine saaks korruptsioonijuhtumitest kahju.

Vallavalitsus võib kukkuda

Võimupööret Repinski ei kartnud. "Minu teada ei ole sellist ohtu," ütles ta. Neglasoni sõnul on praegu võimuvahetuseks vajalikud hääled koos. "Rahulolematust on palju," kirjeldas ta Neglason meeleolu vallavolinike seas. Sealhulgas ka koalitsiooni volinike.

Opositsioonil on praegu 21-liikmelises volikogus 7 kohta, neist viis valimisliidul Jõhvi Eest ning kaks reformierakonnal. Umbusalduse õnnestumiseks on vaja veel nelja häält, mis peaksid tulema koalitsiooni esindajate seast.

Eelmises koalitsioonis olid koos kaks valimisliitu: Jõhvi eest ja Jõhvi meie kodu. Juunis aga ei suutnud nad kokku leppida abivallavanema küsimuses ning valimisliit Jõhvi meie kodu, mida juhib ärimees Nikolai Ossipenko, sõlmis uue liidu Keskerakonnaga.