Noormeest peksti julmalt ja halastamatult mitmete isehakanud karistajate poolt. Ohvri ema sõnul oli peksmise põhjuseks kättemaks noormehele tema endise tüdruksõbra sõprade poolt.

Omakohus leidis aset aadressil Sütiste tee 29a. Kinnistul paikneb aiaga piiratud AS Tallinna Vesi pumbajaam, mida ümbritsev ala kuulub Tallinna Tehnikaülikoolile.

Ümbruse vahetus läheduses asuvad TTÜ spordihoone, kortermajad ning maantee. Küll aga, nii nagu videos, toimus kaklus pealtvaatajatega, kuid ühegi sekkujata ohvri kaitseks. Keegi ei teavitanud kaklusest politseid - ei kõrvalseisjad, ümberkaudsed ning ei ohver ega tema oma lähedasedki. Uurimist alustas politsei alles pärast video levimist sotsiaalmeedias.

Praegugi on Sütiste tee haljasalal märke kogunemistest. Maas vedeleb ohtralt suitsukonisid ning tühje alkoholipudeleid, mõned neist katki löödud. Tühjendatud pudeleid tõendab mulda tambitud korgimeri. Kohalviibinud Delfi fotograafi sõnul oli täna lõunalgi märke rüselusest. Muru oli ludus vastu maad kakluspinna piirjoontes.

Mustamäe Linnaosa Valitsusel on tulnud Tallinna Tehnikaülikoolile aeg-ajalt oma maa-alade koristuse kohustust meelde tuletada. "Viimasel ajal ei ole meieni antud piirkonnast kaebusi jõudnud," ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

"Võite olla päris kindel aga ühes asjas," ütles Laats, "Mustamäe linnaosa valitsus reageerib kõikidele kaebustele, me võtame nii heakorda oma linnaosas kui ka Mustamäe turvalisust äärmiselt tõsiselt."

Männi, Lepistiku, Kadaka ja Parditiigi parkides on tööl pargivahid, kes vastutavad parkide puhtuse eest. Kutsutakse korrale ja antakse korrarikkumistest teada linnaosa valitsusele, politseile ja MUPOle. "Lisaks sõlmisime kevadel veel patrull-lepingu turvafirmaga G4S," pani Laats südamele, et kõigil oleks Mustamäel hea ja turvaline elada.

Ta sõnul pole asi ainult metsade või parkide pimedates nurkades, vaid inimestes. "Miks meil seda tehakse – ja järjest nooremad, ja järjest rohkem, see on küsimus. Tõsine küsimus, millele me peame kõige kiiremas korras vastuse leidma," jäi Laats murelikuks. Lahendusena ei saaks ta sõnul panna "iga puu ja põõsa kõrvale püssimeest valvama, et inimesed ei lõhuks ega lagastaks."

Haljasala lagastatust kommenteerides vastas linnaosavanem Laats, et neid koristakse sõltuvalt asjaoludest kas iga päev või korra nädalas. "Samas on kibe tõde see, et linnaosas võib heakorra olukord muutuda äärmiselt kiiresti, ka ühe päevaga päris kõvasti," tõdes Laats. On küllalt juhuseid, kus keskpäevaks korda saanud piirkonnast jääb õhtuse kontrolli käigus mulje, et seda ei ole mitte keegi ega mitte kunagi koristanud. "Nii et kui oma silmaga hommikust pilti ei oleks näinud, ega siis usukski," ütles linnaosa vanem.