Õppusel osales üle poolesaja aastatel 1994-1998 Narva-Jõesuu õppekeskuses ajateenistuse läbinud reservväelast. Õppusel tuletati meelde ning lihviti sõduri baasoskuseid – esmaabi andmist, laskeoskusi, pioneeriõpet ja tuletati meelde Narva-Jõesuu õppekeskuses omandatud erialaseid teadmisi.

Reservväealaste sõnul oli alguses raske ja ebamugav, aga lõpus harjus ära ja oleks tahmine pikemalt õppusel olla.

Ajateenistust oli võimalik läbida siseministeeriumi alluvuses olnud piirivalveametis aastatel 1991 kuni 2005. Seni pole endistele Narva- Jõesuu õppekeskuse reservväelastele erialast kordusõppust tehtud.

Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskuses koolitati nii ajateenijaid kui ka piirivalveameti töötajaid. Tegemist oli siseministeeriumi haldusalas olnud kuid relvastatud ja sõjaväeliselt korraldatud asutusega. Õppekeskuse koosseisu kuulus: õppejaoskond, logistikajaoskond, õppekompanii ja sissikompanii. Õppekeskus likvideeriti 2005 aastal seoses piirivalve eraldamisega kaitseväe operatiiv- ja väljaõppestruktuurist.