"Reservohvitseride kogu on kaitseväele oluline koostööpartner ja üksuse juhtide kasvulava, mille tähtsus aina keerulisemaks muutuvas julgeolekuolukorras kasvab," ütles kindral Terras rõhutades, et lisaks sõja-aja ülesanneteks valmistumisele on reservohvitseridel oluline roll relvavendluse ja ühiste aadete kandjana reservohvitseridega kogu maailmas. "EROK on aidanud Eesti ühiskonnal süvendada usku oma kaitseväkke ja vajadusse end kaitsta ning tutvustada reservteenistust rahvusvahelises kogukonnas," ütles kaitseväe juhataja.

Võistlusel osaleb 29 neljaliikmelist võistkonda, lisaks Eesti reservohvitseridele kaitseväe, Kaitseliidu ja politsei võistkonnad, samuti Soome, Poola, Saksamaa, Läti ja Ukraina reservohvitserid ning Ühendkuningriigi Eestis teenivad kaitseväelased. Laskurid võistlevad individuaalselt automaadi AR laskmises põlvelt, lamades ja püsti, lasevad automaati M-14 ning püstolit Heckler ja Koch. Võistkonnad võtavad mõõtu automaadi AR taktikalises laskmises ning püstoli ja püstolkuulipilduja MP-5 kombineeritud taktikalises laskmises.

"Seekordsel võistlusel on varasemast laiem rahvusvaheline kandepind, mis on heaks ettevalmistuseks järgmisel suvel Eestis korraldatavale mahukale sõjalis-sportlikule võistlusele ning rahvusvahelistele reservohvitseride töökohtumistele," ütles Eesti reservohvitseride kogu esimees major Andre Lilleleht, kelle sõnul on kõik võistlusel osalevad riigid olnud edukad hiljutistel rahvusvahelistel laskevõistlustel pakkudes Eesti võistkondadele arvestatavat konkurentsi. "Võistluse tase on iga aastaga tõusnud. Nii võistkondlikud kui ka individuaalsed alad nõuavad osalejatelt lisaks tehnilisele meisterlikkusele tugevat tiimitööd, reaktsioonikiirust ja keskendumisvõimet, samuti osavust erinevate relvade käsitlemisel" ütles Lilleleht.

Reservohvitseride kogu korraldab laskevõistlust 19. korda, eelmise korral võitis võistkondlikus arvestuses kaitseväe spordiklubi.