Üks intervjuu esimesi küsimusi puudutas Narvat tabanud korruptsiooniskandaali, mille raames on mitmetele volikogu liikmetele esitatud kahtlustus. Kaljulaid ütles küsimusele vastates, et tema suhtumine korruptsiooni on teada ka Narva linnajuhtidele ja volikogu liikmetele. "Korruptsioon on see, mis hävitab arenguvõimaluse. Sellepärast ei tohi olla korruptsiooni," rõhutas president. "Me rääkisime sellest volikoguga pikalt. Ma arvan, et see oli üks pikemaid teemasid, mida me käsitlesime."

Narva volikogu liikmetega vesteldes kerkis Kaljulaidi sõnul ühe teemana üles ka volikogu töökeel. "Narva volikogu liikmed on pikki aastaid küsinud, et aga miks me peame seda tööd tegema näiteks eesti keeles," sõnas ta. "Minu meelest on hästi oluline mõista ja mulle tundus, et volikogu liikmed ka mõistsid seda, et Eestis on üks riigikeel, see väljendub muu hulgas ka selles, et meie seadusloome ja meie avaliku sektori kultuuri keel on eesti keel," rääkis riigipea. "Kui volikogu pidevalt läheb kergema vastupanu teed, laseb tõlkida endale omaenda otsuseid, siis neil ei kujunegi välja seda suutlikkust olla osa Eesti avaliku sektori komberuumist," nentis Kaljulaid.

Oma ametiaja alguses tõstis Kaljulaid jõuliselt fookusesse perevägivalla ja diskrimineerimise. Diskrimineerimist on ta enda sõnul kogenud ka ise. "Kontrollikojas olid kõikide auditikodade juhid olid valitud ametites. Ja siis oli uus kolleeg oli tulnud majja ja me keegi ei olnud temaga tuttavad. Ma läksin ta käest küsima, et kas ta toetaks mind. Ja ta isegi ei tahtnud üldse rääkida – ütles, et ma toetan teist kandidaati, sest ta on mees," kirjeldas Kaljulaid.

Üheks intervjuu teemaks kujunes ka hiljuti tohutu furoori tekitanud kohtunik Leo Kunmani lahkumisintervjuu, kus ta rääkis väidetavast prokuratuuri ja kohtu kallutatusest ning niinimetatud süvariigist ja sama retoorika on omane ka Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale (EKRE), mis on teravalt rünnanud ka presidenti. Kaljulaid aga selliseid seisukohti põhjendatuks ei pea.

"Ma tean seda, et Eesti inimeste usaldus kohtusüsteemi suhtes on kõrge, see peab ka millelgi põhinema. Seda ei nulli kellegi üksikud väited mitte kuidagi," sõnas Kaljulaid. "Ma tean ka seda, et Eesti kohtusüsteem on tegelikult üks kiiremini toimivaid Euroopas. Muidugi ei tähenda see kõik seda, et meie kohtusüsteem on noh valmis ja maailma parim," lisas ta. Kaljulaidis tekitab imestust, kui nõrgalt on Eestis arenenud e-kohus ja e-prokuratuur olukorras, kus Eesti on e-riik. "Nii et leian ka mina seda, mida võiks teha paremini, aga vaadates puhtalt statistikat ja usaldades taas kord Eesti inimeste arvamusi, siis tegelikult meil on sõltumatu kohtusüsteem, mis seejuures toimib ilmselgelt inimestele arusaadavalt. Vastasel korral inimesed ei usaldaks kohtusüsteemi," sõnas riigipea.

Intervjuu üheks teemaks oli ka EKRE kõrge toetus. "Lihtsate lahenduste pakkujatel on tihti lihtne saavutada see populaarsus, aga tegelik võim sunnib alati tegema kompromisse. Nii et ma arvan, et oleks päris huvitav ja tore kuulda praktilisematest ettepanekutest, et mis siis teha," sõnas Kaljulaid. "Aga mis mulle ei meeldi kunagi – ükskõik milline erakond seda siis teeb – on hirmutamine. Mulle ei meeldi ka see, kui öeldakse, et õige rahvuslane on ainult see, kes realiseerib oma rahvuslikku uhkust selle kaudu, et ta ei ole salliv teiste rahvaste ja rahvuste suhtes," rääkis president.