Suurtükiväe ülesanne on toetada lahinguüksuste tegevust kaudtulega. Eesti suurtükivägi on väike - seal teenib u 40 kaadrikaitseväelast ja üle 250 ajateenija. Relvastuses on ligi 15 aastat tagasi hangitud 155 mm haubitsad ja 2008. aastal Soomest ostetud 122 mm haubitsaid.

Nüüd aga on algamas uus relvastusajastu, mille ettevalmistamises osales ilmselt ka major Metsavas.

Riigikaitse arengukava alusel otsustati luua 1. jalaväebrigaadi alluvusse liikursuurtükkidel põhinev suurtükiväepataljon. Välja valiti Lõuna-Korea maaväe kasutuses olev liikursuurtükk K9 Thunder, mida eestipäraselt ristiti Kõu’ks.

Ühiskonnas tekitas Kõu hankimine palju vaidlusi ja arvamused jagunesid peamiselt kolmeks. Ühed pooldavad valikut, teised laidavad maha ja leiavad, et sama raha eest võiks hankida palju rohkem odavamaid relvasüsteeme ning kolmandad leiavad, et kogu liikursuurtükkide hange on mõttetu ja tuleks keskenduda rohkem keskmaa õhutõrje ja tankide hankimisele.

Eestisse tuleb esmalt 12 relvasüsteemi, mis on miinimumvajadus ühe jalaväebrigaadi tuletoetuse tagamiseks. Esimesed Kõud saabuvad 2021. aastal. Varem ei saa, sest enne tuleb ette valmistada taristu K9-te hoiustamiseks ja ekspluateerimiseks, isikkoosseisu komplekteerimine ja ettevalmistamine, väljaõpe ning vajalike remondi- ja hooldustingimuste ettevalmistamine.

Kas ja mida sellest infost võis Metsavas reeta, ei ole avalikkusele muidugi praeguseks teada. Oletada võib, et K9 tehniline võimekus on vene sõjaväeluurel ammu juba teada. Oluliselt rohkem võis huvi pakkuda see, kuidas ilma soomusmanöövervõimeta Eesti kavatseb suurtükke kasutama hakata. Lisaks võis huvi pakkuda ka kõnealune infrastruktuur, mille rajamine on K9-te kasutamiseks vajalik. Kindral Terras ütles pressikonverentsil, et Metsavase reetmise tõttu võib olla vajalik teatud plaanide ümbertegemine. Milliste, seda kindral Terras mõistagi ei täpsustanud.

Lisaks oli või võis major Metsavas olla seotud hiljutise moonahanke ettevalmistusega. RKIK korraldas kevadel välja kaitse- ja julgeolekuvaldkonna piiratud hankementlusega riigihanke laskemoona ostmiseks 155-millimeetrise kaliibriga haubitsatele. Suurtükiväele hangitakse M107 kildmürsuga sobivaid kottlaenguid, kildmürske ning valgustus- ja suitsumürske koos lasukomplektidega.