Eesti kaotas okupatsioonivõimu terrori tagajärjel iga viienda oma veidi üle miljonist elanikust.

Valdav osa neist puhkab täna nimetutes ristideta haudades ja lähedastel pole olnud kohta, kus neid mälestamas käia. Selle aasta taasiseseisvumispäevaks valmis lõpuks memoriaal kommunismiohvrite mälestuseks.

Mälestuspaik koosneb kahest osast: „Teekond ja „Koduaed“. Esimene on kõrgete mustade kiviseintega mälestuskoridor, mille seintele on jäädvustatud ligi 22 000 elu kaotanud inimese nimed.

Neile, kes pole veel jõudnud memoriaali külastada, koostas Delfi veebiandmebaasi, kust leiab kõigi otseselt kommunistliku režiimi tõttu hukkunute nimed.

Andmebaasi saab kasutada kahel viisil - vajutada kas vasakus tähestikutulbas otsitava perekonnanime esitähele või siis kasutada otsimootorit. Tähele tuleb panna, et otsimootorisse tuleb sisestada otsitava inimese perekonnanimi. Koos eesnimega sisestatud nimesid ei leita.

Ohvrite nimed ja lisaks ka andmed nende saatuse kohta on leitavad mälestuspaiga kodulehel memoriaal.ee. Veebilehel on võimalik tutvuda ja kontrollida lisaks terrori läbi hukkunutele ka kõikide teiste kannatanute nimesid: sealhulgas need, kes vangistusest või asumiselt vabanesid; need, kes kuulusid küüditamisele, kuid keda ei küüditatud ja need, kelle saatus on teadmata.

Veebilehe looja ja haldaja on Eesti mälu instituut, mis tegeleb ohvrite nimekirjade ja nende andmete korrastamisega ja on tänulik inimeste poolt tehtavate paranduste ja täienduste eest, mille kohta oodatakse tagasisidet aadressil memoriaal@mnemosyne.ee.