„Taotlesime sotsiaalministeeriumi soovil tervishoiule Euroopa raha, aga projekt ei läinud läbi ja raha me ei saanud.” märgib Voronov. „Lisaks hääletasin SA Narva haigla nõukogu liikmena uue tervisekeskuse hoonestusõiguse osas. Ja seda nimetatakse huvide konfliktiks?” on Voronov nördinud. „Me oleme tegutsenud ainult Narva huvides,” leiab ta.

Voronov möönab, et seaduses ettenähtud protseduurireeglist, mis nõuab enda juhitavate asutuste puhul linnavolikogus hääletamiselt taandumist, nad tõesti kinni ei pidanud, kuid leiab, et vastutus selle eest lasub volikogu juristidel. „Mina tegelen vee ja kanalisatsiooniga. Ma ei saa kõiki juriidilisi nüansse teada. Selleks on juristid. Nende asi oleks sellele tähelepanu juhtida. Mitte keegi meile seda ei öelnud,” ütleb ta asja kommenteerides.

Jüri Ratase nõudmisesse korruptsiooniseaduse rikkumises kahtlustavatel end volikogust kuni otsuse langetamiseni taandada suhtusid asjassepuutuvad volikogu liikmed Voronvi sõnul mõistvalt. „Saame aru, et nad peavad reageerima ja hoidma erakonna maine puhta. Seetõttu otsustasime kuni õigeksmõistmiseni erakonnast lahkuda. Kui aga otsustatakse meid õigeks mõista, liitume erakonnaga uuesti,” lubab Voronov.

Küsimusele, kas Narva uus, Keskerakonnast lahkunud volikogu liikmetest moodustatud fraktsioon võib koostööd teha ka valimisliidu Meie Narva, mille eesotsas on Katri Raik, ütleb Voronov, et on avatud dialoogiks kõigiga, kes linna huvides tegutsevad. „Kui meie seisukohad kattuvad, siis teeme koostööd. Katri Raik meeldib mulle väga,” ütleb Voronov muiates.

Voronov esitas kuriteoteate

Voronov on esitanud KAPO-sse kuriteoteate korruptsioonivase seaduse eelnimatatud punkti alusel ka volikogu opositsioonilisse fraktsiooni Meie Narva kuuluva Ants Kutti peale. Nimelt olevat Kutti osalenud SA Narva Muuseumi nõukogusse kuuludes hääletanud volikogus kolmel korral sihtasutust puudutavetes küsimustes ja samuti sellega korruptsioonivastast seadust rikkunud.

Kutti sõnul ei olnud aga kõnealune küsimuse kuidagi Narva muuseumiga seotud. „Narva muuseumi kuriteoteates välja toodud küsimuste aruteludes ei mainita Narva muuseumit kordagi,” ütleb ta. „Kahtlen, kas Voronov on üldse istungil langetatud otsuseid lugenud. Õigupoolest ma kahtlustan, et ta tahab mind lihtsalt laimata,” ütleb Kutti.

Kutti sõnul väidavad kahtlustuse saanud volikogu liikmed, et neid kiusatakse taga rahvuspõhiselt. Venekeelsete inimeste diskrimineerimine on tema sõnul üks peamisi teemasid, mida linna poliitikud populaarsuse hoidmiseks oma valijatele pidevalt meelde tuletavad.

Kutti leiab, et korruptsioon on linnas suureks probleemiks. Üheks põhjuseks on tema sõnul see, et paljud narvalased ei ole harjunud Lääne avatud demokraatia ja läbipaistva juhtimisega. Tema arvates ei mõju see ega linna juhtpoliitikute riigile vastandumine hästi linna mainele ja hoiab eemale investeeringuid.

Kutti arvates on korruptsiooni põhjuseks see, et võimu juures olijad ei vahetu. „Pea kakskümmend aastat on võimul olnud enam-vähem sama seltskond. Vahepeal peidavad nad end Keskerakonna brändi taha, nüüd see siis hüljati,” märgib ta.

Linnavolikogu liikme Aleksei Voronovi arvates on olukord siiski muutunud. „Varem Narva ei suhelnud muu Eestiga. Oleme nüüd avanud Narva ka ülejäänud Eestile. Tahame, et linnas oleks hea nii elanikel kui külalistel. Nii „Kremli ööbikute” etendus, kui jutuks olnud mõte Narvasse rajada IT-kolledž on linnale ainult positiivse mõjuga,” ütleb Voronov.