Endine majandusminister Kristen Michal kommenteeris, et ta ei toeta Keskerakonna ettepanekut uue maksu kehtestamiseks. "Investeeringud Tallinna atraktiivsusesse ja heakorda on ka täna tehtavad, Tallinn on tegelikult jõukas linn. Lihtsalt juhtimine ja rahalised valikud on kehvad," sõnas ta.

"Uus maks maksustaks muuhulgas ka Eesti sisest turismi, loodetav kasu on märgatavalt väiksem kui näiteks munitsipaalpropaganda aparaadi kulu 3,5-4 miljonit aastas. Kui nad teevad ettepaneku propagandaaparaadi arvelt raha võtta heakorraks ja linnaelanikele, siis seda olema nõus arutama. Keskerakonda teades, küllap tuleb sel teemal pikem vaidlus, sest linnas üritatakse see läbi suruda," lõpetas Michal.

Samal meelel olid ka sotsid. "Oleme seisukohal, et uusi makse ei ole vaja kehtestada ei Eestis ega Tallinnas. Seda teemat pole mõtet isegi arutada. Me soovime rohkem turiste Tallinnasse ja Eestisse, mitte neid lisamaksudega eemale peletada," selgitas linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Rainer Vakra.

Vakra täiendas: „Enamik turiste saabuvad Eestisse läbi Tallinna. Sellega kaasneb tihti ka ööbimine ja kulutused Tallinnas. Turistide maksustamine pealinnas mõjutab tervet riiki ja lööb turismisektorit kogu Eestis."

"Maksusid kehtestatakse selleks, et midagi rohkem ja paremini teha. Tallinna linnavalitsus aga esitas äsja volikogule 44 miljoni eurose lisaeelarve, mis on selge märk, et pealinnal vahendeid jätkub ja probleemiks on järelikult hoopis rahade oskamatu kasutamine,“ rõhutas Vakra

Isamaa Tallinna volikogu fraktsiooni esimees Riina Solman kostis, et mõte on küll aktuaalne, kuid majandusasutustele oleks see täiendav koormus.

"Kõlvarti väljakäidud ideel – investeerimine keskkonda ja kultuuripärandisse - on küll õige eesmärk, kuid kuni täpne sihtotstarve, eelarve ja plaan ei ole selged, siis Isamaa täiendavat maksu ei toeta. Tallinnas ei ole tänasel päeval täiendava maksu kehtestamise järele ka otsest vajadust, kuna linna eelarve kasvab tänu üldisele majanduskasvule ja tänu sellele, et Tallinna elanike arv kasvab. Liiati tegi Mihhail Kõlvarti selle ettepaneku hetkel, mil Linnavalitsus saatis volikogule otsustamiseks ligi 40 miljoni eurose lisaeelarve," kostis Solman maksu kommenteerides.