„2004. aasta 2. septembri õhtupimeduses eemaldati Lihula kalmistult
sinna sama aasta 20. augustil paigaldatud mälestusmärk “60 aastat Eesti
kaitselahinguid”. Mälestusmärk eemaldati Juhan Partsi valitsuse ja
välisriikide esindajate survel, tuues ettekäändeks, et see asub
riigimaal. Mälestusmärgi eemaldamise ajaks oli kohale toodud suured
politseijõud, kel tekkis kohalike elanikega vastasseis. Sammas oli
püstitatud vaid nende meeste mälestuseks, kes kaitsesid Eestit 1944.
aasta augustis bolševistliku punaarmee sissetungi eest ning võitlesid ja
langesid Eesti vabaduse nimel,“ ütles Lääneranna vallavolikogu liige
Meelis Malk.

„Nüüd 74 aastat hiljem nende samade meeste mälestuseks ja 14 aasta
taguste Lihula sündmuste meenutamiseks korraldab EKRE Pärnu ringkonna
Lääneranna osakond avaliku koosoleku Lihula samba mälestuspäeva nime
all.“

Mälestuspäeval lauldakse hingelähedasi ja isamaalisi laule ning
paigaldatakse ajutiselt Lihula samba mälestuskivi, mille kujundus
kopeerib algset monumenti.

Mälestuspäeval saavad sõna EKRE aseesimees Henn Põlluaas, sõjakoledustes
ellu jäänud vabadusvõitlejad Boris Takk ja Harald Mäepalu, endine Lihula
vallavanem Tiit Madisson ja Lääneranna vallavolikogu liige Meelis Malk.