Ždanokal keelati parlamendisaadikuks kandideerimine tulenevalt Läti põhiseaduskohtu otsusest ja seimivalimiste seadusest, mille kohaselt ei ole võimalik inimestel, kellel oli seos Nõukogude Liidu kommunistliku partei või Interrindega ka pärast 1991. aasta 31. jaanuari, valimistel osaleda, vahendab Läti Delfi.

Otsuse kohaselt suudeti uurimise käigus kaitsepolitsei ja põhiseaduse kaitse ameti abiga tõestada, et Ždanoka tegutses ka pärast seda kuupäeva edasi kommunistliku partei leeris ja seda aktiivse liikmena.

Ždanoka ütles Läti Delfile, et ei rahuldu seesuguse otsusega ja kavatseb selle edasi kaevata, märkides, et on valmis minema välja viimase astmeni ehk Euroopa Inimõiguste Kohtuni.

Temast sai sel aastal juba kaheksas kandidaat, kelle kandidatuur kuulutati seaduse alusel sobimatuks. Vastavalt põhiseaduskohtu otsusele tuleb iga kaasust vaadata eraldi, et teha kindlaks, kas vastav isik võib kujutada mingisugust ohtu Läti iseseisvusele, demokraatiale ja õigusriigile.

Üldvalimised leiavad aset 6. oktoobril.