McGahn on andnud viimase üheksa kuu jooksul vabatahtlikult 30 tunni ulatuses ütlusi, mis puudutavad küsimust, kas Donald Trump või tema alluvad on püüdnud juurdlusi mõjutada, kirjutab New York Times (NYT) Valge Maja ametnikele viidates. Lehe teatel jagas ta uurijatele kommentaare eelkõige FBI direktori James Comey vallandamise asjaolude ning Trumpi poolt justiitsminister Jeff Sessionsile tehtud korralduste kohta.

Varem on NYT ja teised väljaanded teatanud, et mullu juunis käskis president McGahnil edastada justiitsministeeriumile korraldus Muelleri vallandamiseks, ent advokaat keeldus ja ähvardas selle asemel ametist lahkuda. McGahn rääkis sellest episoodist ka uurijatele, kes poleks sellest ilma temata pruukinud teada saada, märgib leht.

See, et Valge Maja advokaat vabatahtlikult presidendile potentsiaalselt kahjulikku infot välja annab, on äärmiselt tavatu, kuna tavaliselt kehtib sellises olukorras riigipeast kliendi ja advokaadi usaldussuhtest tulenev kohustus vaikida (executive privilege). Eelmisel sügisel tegi Trumpi juriidilise kaitsetiimi tollane juht Ty Cobb aga otsuse, et presidendil pole midagi varjata, mistõttu võib ta usaldussuhtest loobuda ja lubada McGahnil täielikult uurijatega koostööd teha.

Nagu toonastest kajastustest teada, oli McGahn ise sellise pretsedendi loomisele ägedalt vastu, ent Trump kiitis mõtte heaks. Kuna Trumpi otsus oli nii arusaamatu, tekkis McGahnil kartus, et Trump proovib teda võimalikes õigusemõistmise takistamise süüdistustes peamiseks patuoinaks teha, kirjutab NYT. Seetõttu otsustas ta Muelleriga maksimaalselt koostööd teha, näitamaks, et McGahn pole ühegi seaduse vastu eksinud.

McGahni esindav advokaat William Burck kinnitas lehele, et ütluste andmine oli tema kliendi kohustus. „President Trump keeldus McGahni tunnistuse puhul oma privileege kasutamast, seega vastas McGahn eriprokuröri meeskonnale üksikasjalikult ja ausalt, nagu on kohustatud iga föderaaluurimisega seotud isik,” ütles Burck. Trump kinnitas Twitteris sedasama ja rõhutas, et käitub uurijatega väga läbipaistvalt. „Ei mingit koostööd, ei mingit juurdluse takistamist – nõiajaht!” teatas president.