Projekti päästeameti poolse projektijuhi Häli Allase sõnul jagavad Eesti ja Läti vastutust Läänemere keskkonna ohutuse eest, kuid merereostused ei tunne riigipiire, seega peame vajadusel olema valmis ka ühiselt reageerima piirialadel tekkivatele reostustele. „Kuna mõlemas riigis jaguneb vastutus reostustõrje eest erinevate ametkondade vahel, siis vajab rahvusvahelise koostöö raames ühine tegutsemine konkreetseid protseduure, mis võimaldavad tõhusat tegutsemist keskkonnaõnnetuste korral. Selline õppus tagab tõhusa koostöö reaalsetel sündmustel“ sõnas Häli Allas.

Regionaalne reostustõrje õppus Saaremaa päästepiirkonnas on Eesti poole projekti kulminatsiooniks, kus testitakse projektist soetatud varustust, koostatud standardtegevusjuhiseid ning koolitustel omandatud teadmisi.

Eesti ja Läti vabariigi ühisprojekti „Safe coast and sea in Latvia and Estonia „SAFE SEA”” raames toimuvale õppusele koonduvad kokku ametkonnad, kes ka reaalses rannikureostuse olukorras reageerivad õnnetuse lahendamisele. Läbi ühiste harjutustegevuste luuakse selge ettevalmistus rahvusvaheliseks koostööks reostustõrje operatsioonide korral.

Roomassaare sadamas aset leidval õppusel osaleb ligi 100 inimest. Ametkondadest on esindatud päästeamet, häirekeskus, keskkonnainspektsioon, keskkonnaamet, politsei– ja piirivalveamet, MTÜ Karala vabatahtlikud pritsumehed, Saaremaa omavalitsuse esindajad ning projektipartneritena Läti riiklik tuletõrje ja päästeteenistus, Eesti Väikesadamate Arenduskeskus, Läti kohalike omavalituste esindajad ja teised seotud osapooled. Õppusel osaleb Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ning Läti päästeteenistuse juhtivad ametnikud.