Täname Teid juhatusele adresseeritud pöördumise eest. Mure erakonna reitingu pärast ja kirjas toodud kriitikateemad on suurel määral õiged, nende probleemide lahendamiseks meie 13. augustil toimunud mitteformaalne koosolek oligi kokku kutsutud.

Paljud probleemid on kuhjunud pika aja vältel, mis aga ei vabasta praegust esimeest ja juhatust vastutusest olukorra pärast. Vabaerakond on Eesti poliitilisel unikaalne nähtus, meie arengulugu väärib analüüsi, sealhulgas vead.

Kinnitan siinkohal, et ülekulusid on olnud, kuid Vabaerakond on endiselt erakond, mis saab igapäevases tegevuses hakkama poolega riigilt saadavast summast ning on ainsana olnud võimeline säästma. Tegevjuht Alar Mutli on asunud küsitava sisuga kulusid kokku tõmbama, et meil oleks rohkem vahendeid valimisteks. Eelarve on konservatiivne.

Kampaaniaks valmistumine on teema, mida peame eeloleval esinduskogul ja suvepäevadel, samuti kohtumistel piirkondadega jälle ja jälle käsitlema. Väide, et „plaani ei ole“ ei pea paika, nagu ei pea paika ka see, et saab olla plaan, mis näeb ette kõiki uusi ja ootamatuid arenguid kuni valimisteni.
Ühel kampaaniakoosolekul kerkis tõepoolest täpsema meediaplaani küsimus kampaania viimastel kuudel ja sellega tegevjuhi eestvõttel tegeletakse, võetakse hinnapakkumisi jne. Ka see ühest arutelust võetud infokatke ei tähenda, et „plaani ikka veel pole“. Esinduskogu ja suvepäevad võimaldavad praegust seisu tutvustada ning läbi arutada ka ühe peamise küsimuse – milline on konkreetsete valimisringkondade vastutusala ning mis on see, mida erakond tagab kampaaniaks „keskelt“. Nende küsimuste lahendamiseks toimuvad tegevjuhi eestvõttel kohtumised ringkondade kaupa.

Austatud pöördumisele allakirjutanud!

Juhatuse liikmetel ja esimehel on olnud ja on siiras soov Teie tõstatatud teemad lahti rääkida. Meile pakub huvi see, kas ja missuguseid lahendusi algatajad pakuvad. Erakond on ellu kutsutud ju selleks, et esitada visioone, vajadusel pidada maha ka korralik visioonide esitamise võistlus.

Praegu on Vabaerakonnal värskelt vastu võetud programm ja hulk ettevalmistatud teemapaberid, mis aitavad meil liikuda veel mõtestatuma valimisprogrammi suunas. Põhisõnumeid on arutatud korduvalt ja korduvalt, viimati Esinduskogu infopäeval.

Meie üks peasõnum „lihtne riik ja rohkem vabadust“ peegeldub ka suvise telgikampaania ideid, kuid need „poliitilise dieedi retseptid“ peavad oluliselt laienema riigi kulutuste kokkuhoiule, bürokraatia vähendamisele, e-riigi võimaluste laiendamisele jne.

Sel juhul on meil eeldusi kasutada rohkem raha ka sotsiaalkaitseks, tervishoiuks, lastele, et tugevdada rahvastikupoliitika meetmeid jne. Haakume kindlasti vanemaealiste hoolduse teemaga, kuid nii, et hooldekodu koht eeldab nii pensioni kui kindlustuse panustamist.

Meie lubadustel on kate. Juhtisin sellele tähelepanu äsjases maksuprogrammi seisukohtade tutvustuses.

Demokraatia laiendamine ja korruptsiooni tutistamine on jätkuvalt meie teemad, ma ei lähe detailidesse. Meie metsade raiemahud on liiga suured, juurdekasv peab ületama iga-aastase raide. Ja lõpuks: regionaalpoliitika, kogu Eesti võimalikult ühtlane areng. Jätkusuutlikud tingimused väiketootjatele.

Kindlasti on meil veel palju-palju ideid, mis mahuvad kampaaniaraami sisse. Ees on palju vaidlemist, täpsustamist, mõne konkreetse meetme läbiarvutamist jne. Aga kindlasti ei ole õige see, et meil sõnumeid pole või fookus puudub.

Lähtume põhimõttest, et kõik initsiatiivid on oodatud, kõik küsimused teretulnud. Vabaerakonnas austatakse erinevaid vaateid ja nende esitamist ei pea keegi pelgama või häbenema. Samasse kultuuri peaks kuuluma ka see, et me pakume üksteisele lahendusi, mitte loobumisi, ultimaatumeid või solvumisi. Kus viga näed laita, seal tule ja aita – ütleme seda üksteisele ja ütleme iseendale!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid