Kevadel kirjutas Eesti Päevaleht naisest, kes käis mitu aastat erinevate hädadega arstide vahet, kuid ükski külastatud tohter ei tulnud selle peale, HI-viirust kontrollida. See naisel lõpuks, pärast pikki vintustusi diagnoositigi. Täna kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas juhtumit uurinud tervishoiuteenuse kvaliteedi komisjon jättis naise väited kontrollimata ja süüdistas hoopis patsienti.

"Inimlikult mõistan täiesti antud naisterahva läbielamisi.
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon on praegu tõesti see ekspertide kogu, kes selliseid juhtumeid hindab. Komisjon koosneb eriala ekspertidest ja nende antud hinnangud on sõltumatud nii ministeeriumist kui ka raviasutustest. Nagu komisjoni juht on öelnud, võtavad nad teemat tõsiselt ja vaatavad uute asjaolude valguses kindlasti konkreetse loo uuesti üle. Ootame ära selle hinnangu," sõnas sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste Delfile.

"Tõden, et ravikvaliteedi teema laiemalt on aktuaalne ja lahendusi vajav. Selles osas sotsiaalministeeriumis töö käib. Tervise- ja tööminister on kitsaskohtadest teadlik ja teema on üks tema prioriteetidest. Plaanis on välja töötada patsiendikindlustus ja paralleelselt sellega toetav süsteem tervishoiusüsteemis aset leidvate ohujuhtumite ja välditavate ravitüsistuste registreerimiseks, analüüsimiseks ja ennetamiseks," lisas ta.