„Mul on väga hea meel näha, et iirlaste kõrval teenivad siin ka eestlased ja soomlased. Koostöö meie rahvuste vahel on väga hästi sujunud ning pataljonile antud ülesanded on tänu sellele eeskujulikult täidetud,“ ütles brigaadikindral Peter O´Halloran.

Ta sai ülevaate Liibanoni-Iisraeli kontrolljoonel asuvas baasis UNP 6-50 paikneva Eesti jalaväerühma Estpla-25 tegevusest ja olmest. Kahepäevase visiidi jooksul külastas kindral O´Halloran erinevaid UNIFIL üksuseid, sealhulgas Iiri-Soome pataljoni, mille koosseisus Eesti rühm teenib.

Scoutspataljoni võitlejatest koosneva jalaväerühma Estpla-25 ülesanneteks Lõuna-Liibanonis on päevased ja öised patrullid jalastunult ning masinatel, sealhulgas Liibanoni ja Iisraeli eraldaval kontrolljoonel patrullimine, kontrollpostide mehitamised ja muud rahuvalvealased tegevused, mille käigus tehakse koostööd Liibanoni relvajõududega.

UNIFIL-i tegevusel on kolm põhiülesannet: Iisraeli-Liibanoni vahelise kontrolljoone (nn Blue Line) jälgimine, Liibanoni relvajõudude toetamine ja nendega koostöö tegemine ning konflikti osapoolte vahel sõlmitud lepetest kinnipidamise jälgimine. UNIFIL-i koosseisus on üle 10 000 kaitseväelase 40 riigist ning umbes 1000 nii kohalikku kui partnerriikidest pärit tsiviiltöötajat