Teisipäeval kirjutas Delfi lahti Sõle spordikeskuse endise juhi Toomas Ristlaane altkäemaksu süüdistuses otsustavaks tõendiks osutunud helisalvestuse sisu. Salvestusest selgub muuhulgas, et Ristlaanele avaldas ühelt poolt survet Kalle Klandorf (Keskerakond), kes on MTÜ Tallinna spordiseltsi Kalev juhatuse asepresident ning teiselt poolt jalgpalliklubi Volta, mille juhatuse esimees on Raimo Nõu. Nimelt tahtsid mõlemad spordiklubid Sõle spordikeskuses samu trenniaegu, kuid kuna ühelt poolt survestas Ristlaant Klandorf, siis teiselt poolt asjatati Nõuga sularahapakkides, et garanteerida Voltale sobivad trenniajad.

Muuhulgas tuli vestluses arutluse alla see, kui tähtis on Klandorfile Kalev poliitilise kapitalina ning arutleti kaua kestab Tallinna linnavalitsuse suur rahastus spordiseltsile.

Kalevile 250 000 eurot

250 000 euro suuruse sihtotstarbelise rahastuse spordiklubile võttis luubi alla ka Jaak Juske oma linnapeale tehtud arupärimises. 2018. aasta Tallinna linna eelarve spordi- ja noorsootöö alapeatükist selgub, et sporti toetatakse linnas 1,7 miljoni euroga. Kalev on vaid üks kolmest spordiasutusest, mis saab linnaeelarvest sihtotstarbelist tulu - kaks teist on Pirita palliklubi, mille juhatuses on Oliver Läll, kes on muuhulgas ka Kalevi spordiseltsi juhatuse liige ning turundanud Keskerakonda mullustel valimistel ja spordiklubi LiVal sport, mille juhatusse kuulub samuti linnasekretär Toomas Sepp.

Juske küsib kirjalikus arupärimises, kuidas on ette nähtud Kalevil 250 000 eurose toetuse kasutamine ning mille jaoks on nii suur toetus mõeldud. Aas vastab: "pealiskaudsel vaatlusel võib see summa ehk tunduda suur, kuid peame arvestama, et sellega kaetakse kolme pallimängumeeskonna kulud, mis on seotud osalusega Eesti meistrivõistluste kõrgliigas,".

Arupärimisest selgub veel, et Kalev saab tänu suurele toetusele katta ka turundusinimeste kulud. Kalevi turundusjuhiks valiti eelnevalt mainitud Oliver Läll, mis tõstatab Juske silmis küsimuse huvide konfliktist. Aas vastab sellele murele retooriliselt, et tema konflikti ei näe, sest ka keskerakondlastel on õigus tegeleda spordiedendusega. Seejuures loetleb Aas, et veerandmiljoniline toetus on Kalevile ette nähtud mängijate ja treenerite töötasudeks, spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks, transpordikuludeks, spordiüritustel osalemisega seotud kulude katmiseks ning spordiinventari uuendamiseks. "Turunduskulude töötasudeks linn toetust eraldanud pole," nendib Aas oma vastuses.

Toetus üleriigilisele alale

Juske pärib muuhulgas, miks toetab Tallinna linn Eesti korvpalliliitu, mis on üleriigilise rahastusega spordialaliit ning seeläbi täiendavad rahastust omavalitsustelt ei vaja. Linnapea vastab küsimusele, et Tallinnas on korvpall üks enim harrastatavaid spordialasid ning seoses sellega väärib ning vajab ta toetust. Ta kirjutab, et Tallinna spordilembus on lausa nii suur, et väärib 22 miljoni eurost toetust aastas.

"Sel nädalal premeerisime edukalt esinenud ning pronksmedali pälvinud naste epeekoondist 2500 euroga ja nädal varem Nikolai Novosjolovit ja tema treenerit hõbemedali eest 4000 euroga," kirjutas Aas. Aas soovitab Juskel arutada korvpalliliidu toetamist liidu endaga. "Kui teil on eriarvamus, et Tallinn ei peaks korvpalliliitu toetama, siis võite seda arutada korvpalliliidu juhatuse liikme Rainer Vakraga, kas toetab teie arusaama, et korvpalliliit saagu ise hakkama," vastas Aas tõredalt.

Küsimusele, miks toetab Tallinn Eesti mastaabis väikest ning üht paljudest korvpallimeeskondadest - Pirita palliklubi - vastab Aas, et ta soovitab küsimusega pöörduda volikogu poole. "Üldprintsiibina usun ma, et kui raha läheb spordi hüvanguks, on see hästi kulutatud raha," vastab taaskord Aas filosoofiliselt.

Taekwondo jääb meelisalaks

Kui Juske tunneb muret selle üle, kuidas saaksid teised Tallinnas spordiga tegelevad klubid linnarahastust, soovitab Aas neil pöörduda spordi- ja noorsootöö ameti kodulehele, mis annab ülevaate toetustest, mida linn eraldab.

Aruärimises võetakse luubi alla ka Sõle spordikeskus. Nimelt ehitati keskuses välja taekwondo ruumid, kuid jääb segaseks, kas taekwondo eelistamiseks oli ka avalik konkurss või noorsoo suur tahe. Aas kostab alustuseks hoopis, et Sõle spordikeskuse valmimisega said Tallinna sportlased endale head treeningtingimused, kuid jätkab, et võitlusalade harrastamise ruumis on võimalik teha ka muid võitlusalu. Kõnealuse ruumi on rendile võtnud Eesti võitlusspordi ühendus, kuid kuigi nad pakuvad peale taekwondo veel näiteks taipoksi ja karated, jääb selgusetuks, kas neid saab Sõles harrastada.