"Saame aru, et täites harjutusväljadel riigikaitselisi ülesandeid võib kaasnev müra levida kaugele," ütles Kaitseväe pressiesindaja Igor Ljapin vastuseks kriitikale. Ka puudub tema sõnul alternatiiv rasketehnika ja kolonnide liigutamiseks, mis ohutuse tagamiseks toimub aeglaselt.

Ljapini märkis siiski, et kaitsevägi järgib rangelt kohaliku omavalitsuse poolt õppuste läbiviimisele kehtestatud müra-, aja-, ja keskkonnapiiranguid ja teatab ette madallendude toimumise kellaajad.
Kui kaitseväe kolonnide või rasketehnika liikumise tagajärjel tekitatakse kahju teedele, teepervedele või metsaalusele, siis livideerib või kompenseerib tema sõnul Kaitsevägi kindlasti kõik kahjustused.

Kommenteerides kohaliku elaniku etteheidet polügoonil toimuvate õppuste ebaselge märgistamisega, ütles Ljapin, et avatud tõkkepuul ja samal ajal masti tõmmatud lipul on omaette tähendus. Nimelt suletakse tõkkepuudega ohtlik ala. Punane lipp viitab aga siis, kui kusagil polügoonil toimub laskmine või muu ohtlik tegevus. See, kui lipp on üleval, aga lipu kõrval asuv tõkkepuu on lahti, tähendab, et ohuala sinnani ei ulatu.

Kaitseväe tegevust kritiseerinud kohaliku elaniku Sandri saadetud piltide kohta, millel näha kahjustatud teed, Ljapin midagi öelda ei osanud, kuna tema sõnul oleks vaja sel juhul teada täpset teede asukohta. Ta kinnitas siiski veelkord, et kõik teed ja objektid, mis kahjustada saavad, korrastatakse kaitseväe poolt või hüvitatakse nendnde korrastamiseks vajaminevad kulud.

Samuti olid Ljapini sõnul teated tulekahju ajal õppuste jätkamise kohta liiga ebaselged ja täpsemalt ta neid kommenteerida ei osanud. Ta märkis siiski, et vahemikus 14. kuni 25. juunini õppuseid ei toimunud.

Delfi vahendas täna Lääne-Virumaal asuva Kaitseväe keskpolügooni läheduses Lehtses elava kohaliku frustratsiooni, kes kurdab, et hiljutise suure maastikupõlengu ajal jätkus polügoonil rakettide tulistamine, mis uusi tulekahjusid tekitas. Samuti ei suhtu tema sõnul polügooni kasutavad sõjaväelased kohalike inimeste elukeskkonda ja kodurahusse piisava austusega. Vallavalitsusel Kaitseväele pretensioone ei ole.