Teatatakse, et polkudele ja diviisidele omistati aunimetused „kuulsusrikaste sõjaväetraditsioonide säilitamise, sõjaväelaste isamaale ustavaks jäämise vaimus kasvatamise ja sõdurikohtustusele truuks jäämise eesmärkidel”, vahendab TASS.

„Omistada 381. suurtükiväepolgule aunimetus „kaardiväe Varssavi” ja edaspidi nimetada seda 381. kaardiväe suurtükiväe Varssavi Punalipuliseks Suvorovi ja Kutuzovi ordenitega autasustatud polguks,” öeldakse ühes ukaasis.

Nimetus „Ülem-Dnepri” omistati 933. õhutõrjeraketipolgule, 90. tankidiviis sai nimetuse kaardiväe Vitebski-Novgorodi, 163. tankipolk sai kaardiväe Nežini (asub Ukrainas) polguks, 6. tankipolk kaardiväe Lvovi polguks, 102. motolaskurpolk Slonimi-Pommeri polguks ja 68. tankipolk kaardiväe Žitomiri-Berliini polguks.

400. iseliikuvate suurtükkide polgule omistati aunimetus Transilvaania, 150. motolaskurdiviisile Idritsa-Berliini, 856. iseliikuvate suurtükkide polgule kaardiväe Kobrini ja 144. motolaskurdiviisile kaardiväe Jelna.